Nghi Thức Trao Tu Phục Cho Anh Em Chủng Sinh Khoá XI

Sáng nay, gia đình chủng viện cùng với Đức Cha Giám Đốc cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa với Nghi thức Trao Tu Phục cho 63 chủng sinh thuộc các giáo phận Bà Rịa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thanh Hóa và Xuân Lộc.

Sau những ngày suy nghĩ, cầu nguyện để lắng nghe tình yêu Chúa gọi mời, anh em muốn đáp lại tiếng Chúa, hân hoan bước vào những năm tu học tại Đại Chủng Viện để đào tạo mình trở nên những người thuộc trọn về Chúa, trở nên “phần riêng” của Người và toàn hiến đời mình cho sứ mạng của Chúa. Đưa tay lãnh nhận tấm áo từ tay Đức Giám mục hôm nay, lòng các anh cam kết với Chúa để chết đi cho con người thế tục, để mặc lấy Đức Kitô. Một hành trình đào tạo và tự đào tạo không chỉ thay đổi với những cư xử bên ngoài mà là hoán cải tận căn tâm lòng bên trong để ngày càng trở nên “hình ảnh trong suốt” của Chúa Giêsu Linh Mục, Đấng là Đầu và là Mục Tử. Một hành trình vừa được nâng đỡ bởi niềm vui ân sủng, vừa cần nỗ lực bản thân trong từ bỏ, hy sinh để ngày càng trở nên “của lễ sống động, thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa”[1]

Lãnh nhận tu phục trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, xin cho Khóa XI mang được tính cách riêng của lớp là trở nên những người mang dấu ấn sâu đậm về lòng thương xót: Xác tín thẳm sâu rằng Chúa gọi mình không vì tài đức mà chỉ vì Chúa xót thương, để họ cũng trở nên chứng tá nhiệt thành về lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người.

Hành trình tu luyện đòi rất nhiều từ bỏ, hy sinh, nhẫn nại và nỗ lực, mà phận người lại quá mỏng dòn, dễ đổi thay, dễ bị trần gian lôi kéo. Tạ ơn Chúa với anh em, chúng ta cũng cầu xin cho anh em biết luôn cậy trông ơn Chúa mà đem cả cuộc đời đáp lại tình yêu của Chúa, rèn luyện mình ngày càng trở nên những linh mục say mến Chúa Giêsu và nhiệt thành phục vụ các linh hồn.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

——————–

[1] Rm 12,1.

NGHI THỨC TRAO TU PHỤC CHO ANH EM CHỦNG SINH KHOÁ XI

Comments are closed.