Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI-TN, 08-11-2023 Lc 14, 25-33  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta vui nhận cái giá của việc làm môn đệ”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XXXI-TN, 08-11-2023

Lc 14, 25-33

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta vui nhận cái giá của việc làm môn đệ

1.LECTIO

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”

Tin Mừng hôm nay (Lc 14, 25-33) đặt thách đố của Chúa Giêsu với rất đông người tháp tùng Ngài, vào trong bối cảnh cuộc hành trình vượt qua của Ngài lên Giêrusalem. Chúa Giêsu nói với đám đông để soi sáng cho họ hiểu cái giá phải trả cho việc làm môn đệ Ngài. Chúa đặt họ đối mặt với những đòi hỏi thực sự của việc ở với Ngài trong cuộc hành trình của Ngài. Họ phải từ bỏ mọi thứ (có thể là gia đình, cuộc sống riêng của họ, hoặc của cải) để trở thành môn đệ của Ngài. Làm môn đệ của Chúa là một cam kết có chủ ý và hoàn toàn đối với con người của mình, đòi hỏi sự từ bỏ, hoặc tinh thần thanh thoát. Chúa Giêsu củng cố lời dạy của mình bằng việc kể hai dụ ngôn liên quan đến sự cần tính toán trước khi hành động quyết định. Không ai xây dựng mà không lập kế hoạch cẩn thận trước, và không vua nào tiến hành chiến tranh mà trước đó, không kỹ lưỡng cân nhắc chiến phí. Làm môn đệ là một ơn gọi cần thiết phải được chấp nhận với sự cân nhắc chín chắn. Người môn đệ Đức Kitô không thể hành động cách bốc đồng, nhưng phải theo một chương trình được cân nhắc cẩn thận.

Robert Karris nói : “Những ai muốn đi theo Chúa Giêsu trên đường phải cân nhắc cái giá phải trả… Những người theo Chúa Giêsu không được nản lòng trước bất kỳ sự hy sinh nào đòi hỏi họ phải xem xét việc đi theo Ngài đến cùng, ngay cả khi điều này có nghĩa là phải hy sinh tất cả tài sản của họ… Các môn đệ phải cẩn thận, không để lòng trung thành với Chúa Giêsu bị giảm sút và trở nên tê liệt”. Một người thợ xây suy nhược và một vị vua bị khuất phục là những hình ảnh khó coi về một môn đệ thất bại và thỏa hiệp.

2.MEDITATIO
Tôi có sẵn sàng từ bỏ bất cứ người nào, vật nào cản trở sự cam kết hoàn toàn của tôi với Chúa Giêsu : dù đó là những mối liên hệ thân cận nhất, những tài sản quý giá và chính mạng sống của tôi không ?
Tôi có xem xét một cách khôn ngoan và thực tế về cái giá phải trả của việc làm môn đ Đức Kitô không ?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu, Con của Cha là Chúa Giêsu mời gọi chúng con xem xét cái giá phải trả cho việc làm môn đệ của Ngài. Xin giúp chúng con yêu mến Con của Cha một cách vô điều kiện. Xin ban cho chúng con sức mạnh để hoàn toàn tự hiến, thậm chí đến mức hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con hoàn toàn cởi mở với sự phong phú của Nước Trời. Xin ở với chúng con khi “chúng con tiến hành sự cứu độ của mình mà lại sợ hãi và run rẩy”. Chúng con ngợi khen Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”

5.ACTIO
Xin Chúa ban cho ân sủng và sức mạnh để hiến thân hoàn toàn.
Thực hiện việc từ bỏ bản thân hàng ngày để chuẩn bị cho bản thân trước những thách thức lớn hơn đang ở phía trước.
Khi thực hiện công việc cứu rỗi hng ngày, tôi ý thức sâu sắc về quyền năng của Thiên Chúa được ban cho tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.