Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII-TN, (Lc 11, 42-46) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài tố giác các Pharisiêu và các nhà thông luật” “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài tố giác các Pharisiêu và các nhà thông luật”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Tư Tuần XXVIII-TN, 14-10-2020

Lc 11, 42-46

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài tố giác các Pharisiêu và các nhà thông luật”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisiêu! Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật”

          Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 42-46), Chúa Giêsu hoàn toàn có lý khi khiển trách các người Pharisiêu và các nhà thông luật vì những tội lỗi và thói giả hình của họ. Họ đã bóp méo các ưu tiên và xao lãng những điều cần thiết. Họ tỉ mỉ nộp thuế thập phân, nhưng bỏ qua đức công bình và tình bác ái. Họ tìm kiếm sự được công nhận trong các hội đường và ngoài phố xá, nhưng không tôn vinh Thiên Chúa với sự vẹn toàn của tâm hồn mình. Họ có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người đi trên đường ngay nẻo chính, nhưng họ đã khiến người ta lầm đường lạc lối, vì sự giả hình và những lời dạy sai lầm của họ. Do đó, việc Chúa mô tả họ như “những ngôi mộ không có gì làm dấu” là rất phù hợp. Chúa Giêsu cũng khiển trách các nhà thông luật vì đã áp đặt lên người ta những gánh nặng mà chính họ cũng không muốn mang vác. Các nhà thông luật sử dụng luật pháp để trừng phạt dân chúng thay vì giải thích cho dân hiểu luật là ân huệ Chúa ban. Các người Pharisiêu và các nhà thông luật, đã nghiên cứu sách Luật và các sách tiên tri, lẽ ra phải đặt đúng các ưu tiên, nhưng họ đã bóp méo tất cả. Với các nguồn lực và công cụ đặc biệt mà họ được ban cho, lẽ ra họ phải nhận thức đúng đắn hơn. Do những ân sủng lớn lao mà họ nhận được, họ có trách nhiệm giải trình và trách nhiệm lớn hơn.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có hành xử theo cách đáng bị chỉ trích và lên án không? Tôi phải làm gì để khắc phục điều tồi tệ mà tôi đã làm?

–      Sự giả hình duy trì một vẻ bề ngoài có sức đánh lừa. Tôi đang giả hình theo những cách nào?

–      Tôi có thể giải quyết thói giả hình này như thế nào? Trong lịch sử, người ta đã xử lý thói giả hình như thế nào? Trong mẫu gương của họ, có hướng dẫn nào cho tôi?

–      Chúa Giêsu chỉ trích các nhà thông luật đã giữ luật tỉ mỉ, chi tiết, chẳng hạn như nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà quên mất mục tiêu của Luật pháp, là việc thực hành công lý và tình yêu. Lời chỉ trích này áp dụng cho tôi như thế nào?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha về Chúa Giêsu, Vị Thầy thần linh. Ngài vạch trần thói giả hình và sự ăn ở hai lòng của chúng con, để chúng con cần chỉnh sửa những đường lối gian ác của mình. Ngài dẫn chúng con đi trên đường tiến đến sự hoàn hảo và toàn vẹn cá nhân. Xin giúp chúng con hết lòng yêu mến Cha và tận tụy phục vụ người lân cận. Xin để chúng con luôn sống theo Thánh Thần và sự dẫn dắt của Ngài trong đời sống Kitô hữu hàng ngày của chúng con. Xin đổ đầy chúng con “hoa trái của Thánh Thần”. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Các ngươi …xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Khi bị phạt vì một thất bại hoặc một hành vi sai trái, tôi không phản ứng tiêu cực, nhưng khiêm tốn đón nhận nó.

–      Tôi sửa mình để trở thành môn đệ tốt hơn của Đức Kitô.

–      Tôi xin ơn biểu lộ “hoa trái của Thánh Thần” trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.