Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII-TN, 05-10-2022 Lc 11, 1-4  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

Thứ Tư Tuần XXVII-TN, 05-10-2022

Lc 11, 1-4

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện

1.     LECTIO

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Tin Mừng hôm nay (Lc 11,1-4) trình bày Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Chúa cầu nguyện xong, thì có một môn đệ xin Chúa : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. Thông lệ của một giáo sĩ Do Thái là dạy các môn đệ của mình cầu nguyện ; Gioan Tẩy Giả đã làm điều đó. Chúa Giêsu, Vị Tôn Sư Thần Linh, đã rất vui khi được các môn đệ xin dạy cho biết cầu nguyện. Cầu nguyện là hướng lòng lên Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta bước vào mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Các môn đệ Đức Kitô trực giác thấy rằng mối quan hệ đúng đắn với Chúa Cha và với Chúa Giêsu phải được tìm kiếm trong việc cầu nguyện.

Để đáp ứng yêu cầu chính đáng của các môn đệ, Chúa Giêsu dạy các ông Kinh Lạy Cha. Kinh này bắt đầu bằng một cách xưng hô đặc biệt dành cho Thiên Chúa – “Abba” – nghĩa là “Cha ơi !”. “Abba” là một từ ngữ biểu lộ lòng quý mến được trẻ em Do Thái sử dụng với người cha của các em. Từ này diễn tả mối quan hệ mật thiết và cá nhân nhất mà chúng ta có thể hình dung về Thiên Chúa. Trong thánh kinh Do Thái, “Abba” còn chứa đựng điều gì đó mà từ ngữ “Mẹ” biểu thị cho chúng ta, đó là sự dịu dàng, lòng thương xót và tình yêu thương. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trước tiên cho danh Thiên Chúa được tôn vinh trên trần gian (“xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển”) và cho sự thành lập đầy đủ vương quốc của Ngài (“Triều Đại Cha mau đến”). Sau đó, Chúa dạy chúng ta cách trình bày với Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta – nhu cầu về sự bảo vệ và quan phòng liên tục từng ngày của Thiên Chúa và nhu cầu về sức mạnh của Thiên Chúa trước “thử thách cuối cùng”, để không khuất phục trước sự cám dỗ. Hơn nữa, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng lời thỉnh cầu của chúng ta về sự tha thứ của Thiên Chúa có liên quan sâu xa đến quyết tâm của chúng ta trong việc tha thứ cho mọi người mắc nợ chúng ta.

2.     MEDITATIO

        Tôi có cầu nguyện không ? Tôi cầu nguyện như thế nào ? Việc cầu nguyện có ý nghĩa gì đối với tôi ?

        Tôi có trân trọng món quà của Chúa về sự cầu nguyện không?

        Kinh Lạy Cha : tôi dừng lại ở 5 lời xin và xét xem tôi làm cách nào để sống 5 lời xin đó trong cuộc sống của tôi.

        Tôi có để cho năng lực của Kinh Lạy Cha biến đổi cuộc sống của tôi không ?

3.     ORATIO  

Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Amen.

4.     CONTEMPLATIO

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

5.     ACTIO  

        Tôi cảm ơn Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

        Tôi nỗ lực có ý thức để chuyển dịch nội dung của lời Kinh Lạy Cha vào cuộc sống.

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.