Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI-TN, 04-10-2023 Lc 9, 57-62  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho biết những đòi hỏi của việc làm môn đệ Ngài”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XXVI-TN, 04-10-2023

Lc 9, 57-62

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho biết những đòi hỏi của việc làm môn đệ Ngài

1.LECTIO

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”

Trước khi sai bảy mươi hai môn đệ đi trước mình, Chúa Giêsu làm rõ ý nghĩa của việc làm môn đệ Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 57-62), Chúa gặp ba ứng viên, và Chúa tận dụng dịp gặp này để nhấn mạnh tính cách cấp thiết của việc làm môn đệ của Ngài. Trả lời người thứ nhất, người nhiệt tình đưa ra lời đề nghị trung thành: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”, Chúa Giêsu trình bày sự thử thách của việc hy sinh: “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Người thứ hai xin phép về trước, để chôn cất cha mình, nghĩa là anh ta muốn tham dự với gia đình trước khi theo Chúa Kitô. Chúa Giêsu khẳng định rằng mọi nghĩa vụ hiếu thảo đều phụ thuộc vào lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài về việc rao truyền Nước Thiên Chúa, vốn đòi hỏi một sự đáp trả ngay lập tức. Người thứ ba sẵn lòng đi theo Chúa nhưng xin về từ biệt gia đình ở quê nhà. Chúa Giêsu thách thức anh ta từ bỏ hoàn toàn và hết lòng cống hiến. Lời kêu gọi làm môn đệ Đức Kitô đòi hỏi một sự đáp trả không thể thay đổi và đòi hỏi sự cống hiến hết lòng.

2.MEDITATIO
Tôi thấy gì nơi mỗi yêu cầu trong 3 yêu cầu của Chúa Giêsu đối với cuộc sống của tôi ?
Những vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống của tôi do hậu quả của quyết định làm người Công Giáo ?
Tôithấy cái giá phải trả của việc làm người Công Giáo không ? Và tôi có sẵn sàng trả giá cho việc sống Đức tin Công Giáo không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã tuân theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con lắng nghe tiếng gọi của Chúa và trả lời cách mau lẹ. Xin dạy chúng con phục vụ với sự tận tâm tận tình. Xin để nỗi đau của sự hy sinh được biến đổi thành niềm vui của sự tự hiến, và để cho việc chúng con làm môn đệ Chúa được tràn đầy vẻ đẹp và ân sủng. Xin ban cho chúng con cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa của đau khổ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”

5.ACTIO
Cầu nguyện trong sự tạ ơn về ơn gọi làm Kitô hữu Công Giáo và ơn gọi nên thánh.
Bày tỏ lòng biết ơn bằng những hành động tử tế đối với những người xung quanh.
Kiên nhẫn và tin cậy nơi sự khôn ngoan và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho mình, ngay cả khi đang đau khổ tột độ.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.