Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX-TN, 25-10-2023 Lc 12, 39-48 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta là những tôi tớ trung thành” 

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XXIX-TN, 25-10-2023

Lc 12, 3948

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta là những tôi tớ trung thành 

1.LECTIO

“Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 12, 39-48), Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn sẵn sàng vì sự quang lâm của Ngài cũng bất ngờ như việc kẻ trộm đến. Phêrô hỏi một câu hỏi mà Chúa Giêsu bỏ qua không trả lời, vì không thích hợp. Bài học dụ ngôn của Chúa Giêsu có ý nghĩa cho tất cả các môn đệ, nhưng đặc biệt là cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội, những người được kêu gọi đến trách nhiệm giải trình ln lao hơn. Họ sẽ bị trừng phạt tương ứng với sự vô trách nhiệm của họ. Các nhà lãnh đạo của cộng đoàn đức tin được kêu gọi trung thành hơn nữa trong việc hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó cho họ. Chúa Giêsu cảnh báo họ: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

2.MEDITATIO
Tôi có chú ý đến lời Chúa Giêsu khuyên là hãy thận trọng và trung thành không ? Chú ý như thế nào ?
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Phêrô cũng là cho tôi. Tôi có phải là người thi hành tốt sứ mệnh tôi đã lãnh nhận không ?
Tôi phải làm gì để luôn tỉnh thức ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải luôn sẵn sàng chờ Chúa quang lâm. Chúa cảnh báo chúng con rằng những người đã nhận được nhiều, sẽ bị đòi hỏi nhiều. Xin dạy chúng con chuẩn bị cho việc Chúa đến bằng sự trung thành phục vụ và sự cống hiến cá nhân của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người đầy tớ kiên trì và có trách nhiệm cho đến khi Chúa lại đến. Xin ở với chúng con khi chúng con thúc đẩy kế hoạch cứu độ của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”

5.ACTIO
Khi bị cám dỗ buông bỏ trách nhiệm được giao phó, tôi nhớ lại những lời của Chúa Giêsu về sự tỉnh thức trung thành, và tôi tìm trong những lời đó nguồn cảm hứng cho sự cam kết đã được đổi mới.
Tôi tìm cách thúc đẩy sự quy tụ các quốc gia và sự hợp nhất tất cả các dân tộc trong Chúa Giêsu Kitô.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.