Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII-TN, 02-8-2023 Mt 13, 44-46  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Vương quốc của Ngài là một Kho Báu”

LECTIO DIVINA

Thứ Tư Tuần XVII-TN, 02-8-2023

Mt 13, 44-46

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Vương quốc của Ngài là một Kho Báu

1.LECTIO

Anh bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy

Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 44-46) trình bày hai dụ ngôn ngắn trong diễn từ về các Dụ ngôn. Hai dụ ngôn có sự khác biệt đáng kể về ý nghĩa để làm rõ hơn nữa các khía cạnh xác định của Mầu nhiệm Nước Trời, được các dụ ngôn cho thấy. Cả hai dụ ngôn đều có cùng một mục tiêu là mạc khải sự hiện diện của Nước Trời, nhưng mỗi dụ ngôn lại tiết lộ Nước Trời một cách khác : qua việc khám phá hành động vô vị lợi của Thiên Chúa nơi chúng ta, và qua việc mỗi người nỗ lực tìm kiếm để luôn khám phá tốt hơn nữa, ý thức về cuộc sống của mình.

Dụ ngôn về kho báu giấu trong ruộng và dụ ngôn về viên ngọc quý (Mt 13, 44-46) nhấn mạnh giá trị tuyệt đối của Nước Thiên Chúa, niềm vui do nước đó mang lại và sự cam kết hoàn toàn mà nước đó đòi hỏi. Phản ứng của người tìm được kho báu và người buôn ngọc quý đã bán tất cả những gì mình có để mua kho báu lớn nhất đời mình, là một ví dụ về cách chúng ta cần theo đuổi vương quốc trên trời. Đó là cơ hội của cả một cuộc đời. Nó phải được theo đuổi bằng bất cứ giá nào – không hối tiếc hay do dự. Vương quốc trên trời xứng đáng được chúng ta yêu mến và quan tâm sâu sắc nhất. Đó là kho báu tối thượng và là điều thiện tuyệt đối của chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi có theo đuổi vương quốc của Thiên Chúa với lòng nhiệt thành sáng tạo của người tìm ra kho báu, và với sự cần mẫn của người buôn ngọc quý không ?
Tôi có coi vương quốc trên trời, được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô, là kho tàng tối thượng và là thiện hảo nhất của tôi không?
Vương quốc trên trời là một kho báu ẩn giấu : tôi đã tìm thấy nó chưa ? Tôi đã bán tất cả mọi thứ để có thể mua nó chưa ?
Để tìm ngọc quý : ngọc quý nào tôi đang tìm và vẫn chưa tìm thấy ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa mời gọi chúng con theo đuổi vương quốc của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành sáng tạo của người tìm ra kho báu và sự siêng năng của thương gia đi tìm ngọc quý. Xin giúp chúng con đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Xin luôn trợ giúp và bảo vệ chúng con trong những tình huống và khó khăn có thể gây ra bất đồng. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy

5.ACTIO

Trong những lựa chọn hàng ngày của tôi, tôi ý thức chọn lựa điều gì đưa tôi đến gần nước Thiên Chúa,xa tránh điều gì khiến tôi rời xa nước đó.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.