Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI-TN, 26-7-2023 Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria Mt 13, 1-9  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gieo Hạt Giống Lời Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần XVI-TN, 26-7-2023

Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria

Mt 13, 19

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gieo Hạt Giống Lời Thiên Chúa”

1.LECTIO

Hạt sinh được gấp trăm

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 1-9), hình ảnh gây ấn tượng về hạt giống trổ sinh hoa trái gấp trăm nhấn mạnh quyền năng vĩ đại của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Lời Chúa, được hình dung trong “hạt giống” được gieo bởi người gieo, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng có hành động cứu rỗi hoàn hảo và hiệu quả vì lợi ích của chúng ta. Tuy nhiên, sự sinh hoa kết quả của hạt giống Lời Chúa không chỉ liên quan đến sự quảng đại của sáng kiến của Thiên Chúa, mà còn liên quan đến khả năng tiếp nhận và đáp ứng cá nhân của người nhận.

Các tác giả của bộ sách Những ngày của Chúa, tập. 4, bình luận: “Lời Thiên Chúa cho thấy lòng thành tín, sự kiên nhẫn trường tồn và sự hoạt động cần mẫn của Thiên Chúa để bày tỏ ơn cứu độ được ban cho toàn thể nhân loại. Lời Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người tự do, và thiết lập với họ một giao ước tình yêu. Hiệu quả, phong phú không thể diễn tả, lời Thiên Chúa đòi hỏi ở con người một phản ứng sẵn sàng bao gồm sự cởi mở, hoán cải và luôn luôn đổi mới niềm tin vào Đấng nói ra lời đó… Nhờ cách quảng đại theo đó lời được gieo vãi, chúng ta thấy được sự phong phú phi thường của một hạt duy nhất, hạt gặp được một chút đất tốt; nó cho quả gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. Những sản lượng khác nhau này là do ngẫu nhiên hay may mắn? Hoàn toàn không ngẫu nhiên hay may mắn, vì chính trong lòng người mà lời Thiên Chúa được gieo vào … Nếu Lời không sinh hoa kết quả là do tâm người nghe chưa tốt. Lời kêu gọi khẩn cấp về trách nhiệm của mỗi người phải được đón nhận với niềm hy vọng to lớn”.

2.MEDITATIO
Tôi có biết ơn Chúa Giêsu về lòng tốt và sự quảng đại của Ngài đã gieo hạt giống Nước Trời khắp nơi và đem Tin Mừng cho mọi người không ?
Tôi có cố gắng trở thành mảnh đất màu mỡ, nồng hậu giúp hạt giống Nước Trời lớn lên và sinh nhiều hoa trái không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo hạt giống Lời hằng sống. Xin cho hạt giống Lời Chúa gặp được một mảnh đất màu mỡ. Chúa đã kêu gọi chúng con để truyền bá Lời cứu độ. Chúng con tin tưởng vào sức mạnh của Lời của Chúa. Xin cho hạt giống Lời Chúa đã được gieo sinh sôi nảy nở gấp trăm lần. Xin biến chúng con thành những ngôn sứ trung thành và những tôi tớ của Lời Chúa. Chúa hăng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt

5.ACTIO

Để giúp đánh giá thật sâu sắc lòng nhân từ quảng đại của Chúa Giêsu, Người Gieo Nước Thiên Chúa, tôi cố gắng dành ít phút cầu nguyện trước Thánh Thể.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.