Lời Chúa Lễ Thánh GIACÔBÊ, Tông đồ. 25-7-2023 Mt 20, 20-28 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Các Tông đồ chia sẻ cuộc khổ nạn của Ngài”

LECTIO DIVINA

Thánh GIACÔBÊ, Tông đồ. 25-7-2023

Mt 20, 20-28

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Các Tông đồ chia sẻ cuộc khổ nạn của Ngài

1.LECTIO

“Chén của Thầy, các ngươi sẽ uống”

Ý nghĩa của trình thuật Tin Mừng hôm nay (Mt 20, 20-28) có thể hiểu được, nếu chúng ta xem xét lời tiên báo trước đó về cuộc khổ nạn (câu 12-19). Yêu cầu của Giacôbê và Gioan ngồi bên phải và bên trái Chúa Giêsu trong vinh quang, là hoàn toàn không phù hợp, trong bối cảnh tiên báo cuộc khổ nạn sắp xảy ra của Chúa với tư cách là Người Tôi tớ đau khổ. Vị Tôn Sư thần linh đáp lại sự chậm hiểu của họ bằng cách thách thức họ: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” (Mt 20, 22).

Hình ảnh cái ‘chén’ là biểu tượng cuộc khổ nạn và cái chết sắp tới của Chúa, nên chúng ta có thể suy ra rằng Chúa Giêsu mời các môn đệ tham gia vào vận mệnh vượt qua của Chúa. Thật vậy, làm môn đệ của Chúa là chia sẻ mật thiết vai trò của Chúa là người Tôi tớ đau khổ của Giavê Thiên Chúa. Qua đó, các môn đệ Đức Kitô được thông phần vinh quang của Ngài.

2.MEDITATIO
Tôi có sẵn sàng uống chén cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để được chia sẻ vinh quang của Ngài không ?
Giacôbê và Gioan xin những đặc ân ; Chúa Giêsu lại hứa cho đau khổ. Còn tôi, tôi tìm kiếm điều gì trong mối quan hệ của tôi với Chúa, và tôi xin điều gì khi cầu nguyện ?
Tôi làm thế nào để chấp nhận những đau khổ xảy đến cho cuộc sống của tôi, nhất là khi đau khổ là điều trái ngược với những gì tôi xin trong lời cầu nguyện ?
Chúa Giêsu nói: “Giữa anh em thì không được như vậy. Cách sống của tôi trong Giáo Hội và trong cộng đoàn có hòa hợp với lời khuyên này của Chúa Giêsu không ?
Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em”. Trong thế giới ngày nay, việc làm ông chủ, người giám sát, người đứng đầu ban bệ, giám đốc điều hành, người quản lý hoặc khách hàng(việc đó) thì khác thế nào với việc ‘làm lớn’ như Chúa dạy ? Có thể trở nên vĩ đại như Chúa Giêsu yêu cầu và vĩ đại như thế giới hiểu điều đó không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Cha toàn năng, qua sự tử đạo của Thánh Giacôbê, Chúa đã chúc lành cho công việc của Giáo hội sơ khai. Xin cho việc thánh nhân tuyên xưng đức tin làm cho chúng con được can đảm, và xin cho những lời cầu nguyện của ngài mang lại cho chúng con sức mạnh. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha, Đấng hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?

5.ACTIO
Xin ơn sức mạnh để uống chén khổ nạn và cứu độ của Chúa.
Trong thế giới ngày nay muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, tôi sẵn sàng làm chứng cho đức tin Công giáo của tôi, khi tôi bị thách thức.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.