Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, 24-5-2023 Ga 17, 11b-19 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hóa môn đệ trong sự thật…”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần VII Phục Sinh, 245-2023

Ga 17, 11b19

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hóa môn đệ trong sự thật…

1.LECTIO

Xin cho các môn đệ nên một như chúng ta là một

Tình yêu hoàn hảo của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và mối quan tâm sâu sắc của Ngài đối với số phận của họ sau khi Ngài ra đi, tất cả được chứa đựng trong Lời nguyện hiến tế. Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 17, 11b-19), Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha chăm sóc các môn đệ của mình để họ được gìn giữ khỏi ác thần. Ác thần là có thật ; ác thần sẽ cám dỗ các môn đệ của Chúa từ bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu, khi họ phải đối mặt với những thử thách và bắt bớ. Như vậy, họ sẽ cần sự bảo vệ thiêng liêng một cách đặc biệt. Do đó, Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong “sự thật”. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ được củng cố trong đức tin của mình. Họ sẽ đặt niềm tin vào lời Chúa được Chúa Giêsu ban cho họ và bắt chước tình yêu hiến tế và chữa lành của Ngài trên thập giá. Được thánh hiến và củng cố, các môn đệ sẽ có thể tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu, qua thời gian và không gian.

2.MEDITATIO
Chúa Giêsu sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúa sống ngược lại với hệ thống của thế gian, và vì điều này, Chúa đã bị bách hại và bị kết án tử hình. Tôi sống trái ngược với hệ thống ngày nay của thế gian hay tôi thích nghi đức tin của tôi với hệ thống của thế gian ? Tôi dùng những lời nói và hành động nào để chứng tỏ rằng tôi thuộc về thế gian hay không thuộc về thế gian ? Phải chăng tôi đang thể hiện một chút cho cả hai phía ?
Chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Tôi cầu xin ân huệ của Chúa Thánh Thần, Thần Khí đã ban sự can đảm cho Chúa Giêsu. Trong Tuần 9 ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thật là tốt khi dành thời gian để cầu xin ân huệ Thần Khí của Chúa Giêsu.
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã cầu xin Chúa Cha bảo vệ chúng con khỏi ác thần. Chúa xin Chúa Cha thánh hiến chúng con trong sự thật. Chúng con tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện của Chúa. Chúng con tin tưởng vào tình yêu chiến thắng tất cả. Trong giờ thử thách, chúng con bám lấy lời ban sự sống của Chúa. Trong nghịch cảnh và bắt bớ, chúng con tìm được sức mạnh trong sự bảo vệ của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn sự thánh hiến và sứ mệnh của chúng con trong thế giới hôm nay. Xin giúp chúng con chăn dắt và nuôi dưỡng đàn chiên của Chúa, đồng thời hy sinh mạng sống của chúng con cho các con chiên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ

5.ACTIO
Khi phải đối mặt với những thử thách và khó khăn, tôi xin Chúa Kitô củng cố tôi bằng lời Ngài cầu nguyện khẩn nài cho các môn đệ của mình.
Bằng lời nói và hành động bác ái, tôi nỗ lực trở nên một thành phần sống động trong việc chăm sóc mục vụ của Hội Thánh. 

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.