Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh, 23-5-2023 Ga 17, 1-11a “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cầu nguyện, Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh, 235-2023

Ga 17, 111a

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cầu nguyện, Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha

1.LECTIO

Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha

Tin Mừng hôm nay (Ga 17, 1-11a) chứa đựng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin cho Ngài được tôn vinh. Đã đến giờ Ngài vượt qua thế gian này để về cùng Cha của mình. Với tư cách là tư tế, Chúa làm việc hiến dâng ; với tư cách là tế phẩm, Chúa được hiến tế. Cây thập tự là phương tiện tôn vinh Chúa Giêsu và là suối nguồn ơn phúc cho những người được Chúa đến cứu vớt. Sự hiến dâng hoàn toàn chính cuộc đời của mình trên thập giá là sự hy sinh thực sự; đó cũng là chức tư tế mới vượt trội hơn tất cả những chức tư tế khác. Được tôn vinh trên thập giá, Chúa Giêsu Tư Tế và Tế Phẩm hoàn toàn mạc khải bản tính của Thiên Chúa là Tình yêu tự hiến và thông ban sự sống.

2.MEDITATIO
Nếu tôi sắp chết, thông điệp mà tôi muốn để lại cho gia đình và cộng đoàn của tôi là gì ?
Cần lưu ý là Chúa Giêsu nói với Đấng mà Ngài sẽ đi đến, chứ không nói với những người mà Ngài sẽ rời bỏ. Cách nói của tôigiống như vậy không ? Tại sao có hay tại sao không ?
Nhiều người sợ chết, mặc dù đó chỉ là một việc bước tới cuộc sống mới. Một phần lớn của ‘thông điệp’ mà chúng ta để lại, nằm trong cách thế chúng ta rời đi – chấp nhận và bình yên hoặc bám lấy cuộc sống này. Hãy tưởng tượng mình ở vào những thời điểm đó. Thông điệp nào tôi sẽ trình bày trong những ngày hoặc giờ cuối cùng đó ? Tôi cảm thấy thế nào khi đặt mình vào những giây phút cuối cùng này ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu yêu thương, trong đêm Vượt qua, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha, “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Chúa đã hoàn toàn cam kết chính mình với thánh ý Thiên Chúa đến nỗi Chúa Cha toàn năng đã tôn vinh Chúa trên thập giá làm tư tế và làm tế phẩm. Xin cho chúng con, trong các khía cạnh hy sinh của cuộc sống hàng ngày của chúng con, chúng con được thánh hóa và tôn vinh. Hợp nhất với Chúa, xin cho chúng con tiếp tục tỏ lộ cho thế giới hôm nay biết về chiều sâu của tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con ơn công bố Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha

5.ACTIO
Trong ý thức và yêu mến, tôi kết hợp những hy sinh và khó khăn tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, với Chúa Giêsu được tôn vinh trên thập giá.
Tôi xin Chúa Giêsu củng cố tôi trong việc tôi hng ngày làm chứng cho Tin Mừng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.