Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI-TN, 16-02-2022 Mc 8, 22-26 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người mù được thấy”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Tuần VI-TN, 1602-2022

Mc 8, 2226

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài làm cho người được thấy

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Thị lực người được phục hồi ; anh thấy tỏ tường mọi sự

Việc chữa lành người ở Bethsaida diễn ra theo từng giai đoạn. Chúa Giêsu cầm tay anh ta đưa ra ngoài làng. Chúa dùng nước miếng đặt tay lên anh ta. Người phục hồi một phần thị lực. Anh ta nói với Chúa Giêsu rằng anh ta thể nhìn thấy người ta đi lại như những cái cây.lần thứ hai Chúa đặt tay, người đã thể nhìn thấy ràng. Người được chữa lành ở Bethsaida biểu tượng của tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, ngày xưa bây giờ, cần được sự đụng chạm chữa lành của Chúa Giêsu.

Sự từ từ phục hồi thị lực của người chính sự các môn đệ của Chúa Giêsu dần dần nhận ra cách thiên sai của Chúa. Việc chữa lành theo từng giai đoạn, tượng trưng cho sự từ từ chữa lành sự lòa tâm linh của các môn đệ. Mười hai người theo Chúa Giêsu vẫnnhìn thấyChúa lại không thấy Chúa thực sự. Họ cần phải trải qua một quá trình chuyển đổi giúp họ vượt qua sự quáng của tâm hồn họ, nhìn thấy mọi thứ ràng’. Giống như đã làm cho người Bethsaida, Chúa Giêsu sẽ cầm tay các môn đệ dẫn đi. Các môn đệ sẽ một cái nhìn thoáng qua về định mệnh vượt qua của Chúa Giêsu phát triển dần dần trong đức tin.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng người hiểu Chúa theo cách này, người hiểu Chúa theo cách khác. Ngày nay, đâu Chúa Giêsu được biết đến nhiều nhất theo cách nghĩ của mọi người ? Làm thế nào việc tuyên truyền ảnh hưởng tới cách nhìn thấy Chúa Giêsu ? Tôi phải làm để không bị lôi kéo bởi sự lừa gạt của tuyên truyền ?
Chúa Giêsu hỏi những người muốn theo Ngài điều ? Ngày nay, điều ngăn cản tôi nhận ra đảm nhận kế hoạch của Chúa Giêsu ?
Tôi cảm nghiệm sự lòa tâm linh không ? Tôi để cho Chúa Giêsu dẫn dắt tôi, đụng chạm vào tôi làm cho tôi thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, xin đặt bàn tay chữa lành của Chúa trên con. Xin làm cho con nhìn thấy bằng con mắt của đức tin. Chúa Thiên Chúa của con, con chỉ mến yêu phục vụ một mình Chúa. Xin làm cho mọi người ca tụng tôn vinh Chúa, bây giờ mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Anh trông khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi c gắng giúp đỡ người khiếm thị người khuyết tật trong cộng đồng của tôi.
Tôi biết rằng Chúa muốn tôi hạnh phúc. Mỗi sự chữa lành về thể xác hay về tinh thần, tôi nhận được, đều do Chúa ban cho tôi, để tôi được sống dồi dào, cùng lớn lên dưới tác động của ân sủng. Vậy, tôi phó thác cho lòng thương xót sự dịu dàng của Chúa, tôi để cho tôi được biến đổi bởi ánh sáng kỳ diệu của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.