Lời Chúa Thứ Tư Tuần V-TN, 07-02-2024 Mc 7, 14-23 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy cách khôn ngoan” 

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần V-TN, 07-02-2024

Mc 7, 1423

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy cách khôn ngoan 

1.LECTIO

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 7, 14-23) kết thúc cuộc tranh luận hôm qua giữa Chúa Giêsu với các kinh sư Pharisiêu liên quan đến ‘truyền thống của tổ tiên’ ; và kết thúc, theo cung cách đặc thù của Marcô, cuộc trò chuyện riêng tư của Chúa Giêsu với các môn đệ. Chúa Giêsu hy vọng chỉ một nửa các kinh sư và người Pharisiêu không hiểu được điều Chúa nói, còn các môn đệ của Chúa sẽ hiểu hết. Nhưng thực tế không phải vậy, như Chúa nhận xét một cách khó chịu : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao ? Và người đọc chăm chú, ngay lập tức nhận ra rằng mình đang bị nhắm tới đích danh. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thúc đẩy sự hiệp thông, và việc “chưa đạt được điều đó”, không phải là lời bào chữa, đặc biệt là đối với một môn đệ ở bất kỳ thế kỷ nào.

Vậy điều gì mà người thông giáo, người Pharisiêu, và cả môn đệ Chúa không hiểu được ? Đó không phải là về sự trong sạch theo nghi thức liên quan đến việc ăn uống và tiêu hóa. Trong thực tế, đó không hề liên quan đến sự trong sạch theo nghi thức. Trở ngại chính của sự hiệp thông không phải là cái gì ở bên ngoài, mà là vấn đề của tâm hồn. “Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”. Đây là những trở ngại đối với sự hiệp thông Thánh Thể đã cắt đứt cả hai con đường. Nó không chỉ đơn giản là sự trong sạch của người Do Thái so với sự ô uế của dân ngoại ; đó còn là về sự ô uế bên trong của cả hai khiến cho không thể có sự hiệp thông.

2.MEDITATIO
Trong cuộc sống của tôi, có những truyền thống nào tôi cho là thiêng liêng và những truyền thống nào khác tôi không coi là gì không ? Những truyền thống nào ? Tại sao ?
Nhân danh Truyền Thống của Tiền Nhân, những người Pharisiêu đã quên Điều Răn của Chúa Giêsu. Điều này có xảy ra ngày nay không ? Xảy ra ở đâu và khi nào ? Nó có xảy ra trong cuộc sống của tôi không ?
Tôi có nỗ lực để đạt được sự toàn vẹn và trong sạch của tâm hồn không ? Tôi có khao khát sự thánh thiện đích thực dẫn đến sự hiệp thông với anh chị em của tôi không ?
Tôi có tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực đến từ sự vâng lời và trung thành với Thiên Chúa không ? Tôi có để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ cho tôi con đường công chính không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tính chính trực của tâm hồn và sự trong sạch nội tâm. Xin tẩy sạch chúng con khỏi những ý nghĩ xấu xa và những ham muốn gian ác. Những điều đáng kinh sợ kích động trong chúng con khiến chúng con trở nên “ô uế” và xúi giục chúng con làm điều ác. Lạy Chúa mến yêu, xin dạy chúng con sự khôn ngoan thật để chúng con có thể khước từ sự gian ác lôi kéo chúng con xa Chúa và không vâng lời Thiên Chúa nhân từ của chúng con. Chúng con tin tưởng vào sự tha thứ và lòng nhân từ rộng rãi của Chúa. Chúa là Đấng Cứu Độ tốt bụng của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế

5.ACTIO

Tôi năng xét mình để kịp thời loại bỏ những gì trái với ý của Thiên Chúa và theo đuổi ý muốn cứu độ của Ngài.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.