Lời Chúa Thứ Ba Tuần V-TN, 06-02-2024 Mc 7, 1-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là phương tiện để hiệp thông”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần V-TN, 06-02-2024

Mc 7, 1-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là phương tiện để hiệp thông

1.LECTIO

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

Mối liên hệ giữa câu chuyện Tin Mừng hôm nay (Mc 7, 1-13) và Tin Mừng hôm qua (Mc 6, 53-56) có thể không rõ ràng ngay, cho đến khi chúng ta xem xét nó trong bối cảnh của toàn bộ diễn từ về ‘Bánh Hằng Sống’ trong Tin Mừng Marcô mà chúng ta đang thưởng thức trong tuần này. Sự di chuyển về địa lý từ bờ này sang bờ khác miêu tả nhiều hơn một cánh buồm, một con thuyền từ bên này sang bên kia hồ. Nó miêu tả sự hòa nhập của người ngoại giáo vào trong Tiệc Thánh Thể. Tin Mừng hôm nay nói về những gì, theo truyền thống Do Thái, là tiêu biểu cho một trở ngại đối với sự hiệp thông Thánh Thể.

Như thế hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt tay vào một sứ mạng ghi nhớ sự hiệp nhất này trong sự hiệp thông Thánh Thể. Những người Pharisiêu và kinh sư trong câu chuyện này đại diện cho những người phản đối việc ăn uống với người ngoại giáo dựa trên những gì Chúa Giêsu phân loại rõ ràng là “truyền thống của con người”. Các kinh sư và người Pharisiêu ở đây đã “vô hiệu hóa lời của Thiên Chúa để chọn theo truyền thống”. Cụ thể ở đây họ đã bỏ bê cha mẹ của họ bằng cách tuyên bố một cái gì đó đã được dành cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều cuối cùng được đặt sang một bên, chính là lời của Thiên Chúa kêu gọi các Kitô hữu Do Thái và Kitô hữu dân ngoại tham gia vào sự hiệp thông tại bàn tiệc Thánh Thể của Chúa. Vì vậy, câu châm ngôn của tiên tri Isaia, được viện dẫn để chống lại họ: “Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân”.

2.MEDITATIO
Tôi có coi thường các điều răn của Thiên Chúa, để bám vào truyền thống của con người không ?
Tôi có biết truyền thống nào đó trong đạo là truyền thống ngày nay không có nhiều ý nghĩa, nhưng vẫn tiếp tục được truyền dạy không ?
Người Pharisiêu theo đạo Do Thái, nhưng đức tin của họ bị phân mảnh, tách rời khỏi đời sống của dân chúng. Đây là lý do khiến Chúa Giêsu chỉ trích họ. Vậy hôm nay, Chúa Giêsu có chỉ trích tôi không ? Chỉ trích về những điều gì ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, là Vị Tôn Sư Thần Linh, Chúa là đường đi, là sự thật và là sự sống. Xin tha cho chúng con những lần chúng con gạt bỏ mệnh lệnh của Thiên Chúa để bám vào những truyền thống của con người. Chúa là người thầy của sự hiệp thông và truyền thống đích thực. Chúa đã mạc khải cho chúng con biết kế hoạch cứu độ của Chúa Cha bao gồm tất cả các dân tộc và các nền văn hóa, các quốc gia và mọi tạo vật. Xin giúp chúng con vượt qua những định kiến và những quan niệm sai lầm của chúng con để chúng con có thể chia sẻ trọn vẹn trong tình yêu bao trùm vô hạn của Thiên Chúa, Cha của Chúa. Chúng con yêu Chúa, tôn thờ và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho chúng ta có thể vượt qua tính chất địa phương không lành mạnh và chủ nghĩa pháp lý xấu xa.
Bằng những hành động công bằng và bác ái, tôi thúc đẩy sự hiệp nhất trong sự đa dạng và cổ võ truyền thống thực sự của tình yêu phổ quát của Giáo Hội.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.