Lời Chúa Thứ Tư Tuần II-TN, 18-01-2023 Ngày I trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất Mc 3, 1-6 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Tình yêu chữa lành của Ngài vượt trên các rào cản”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần II-TN, 18-01-2023

Ngày I trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Mc 3, 1-6

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Tình yêu chữa lành của Ngài vượt trên các rào cản

1.LECTIO

Ngày sabát, được phép cứu mạng người hay giết đi ?

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 3, 1-6), Chúa Giêsu bị làm cho nổi giận và đau buồn trước sự cứng lòng của những người Pharisiêu, những người phản đối sứ vụ chữa bệnh của Chúa trong ngày Sabát. Chúa Giêsu, Chúa của ngày Sabát, tuyên bố rằng ngày Sabát được tạo ra cho con người chứ không phải ngược lại. Chúa thực hiện những việc chữa lành ngay cả trong ngày Sabát vì Chúa cảm thấy rằng trong ngày Sabát, làm điều lành thì hơn là làm điều ác, và cứu mạng sống thì hơn là tiêu diệt nó. Tình yêu cứu rỗi của Chúa không loại trừ một ai và còn vượt lên tất cả. Công việc cứu độ của Chúa không thể bị hạn chế bởi một quan điểm hẹp hòi về việc tuân giữ ngày Sabát. Không có thời gian hay ngày nào mà Chúa Giêsu cảm thấy bị hạn chế trong việc chữa lành người bệnh và phục vụ người khốn khó. Chúa Giêsu phá bỏ những hạn chế sai lầm và những rào cản do con người tạo ra vốn chống lại hạnh phúc và phẩm giá của con người.

2.MEDITATIO
Người bị bại tay được yêu cầu đứng ra giữa cộng đoàn. Trong cộng đoàn của tôi, người nghèo và người bị loại trừ có vị trí đặc quyền nào không ?
Liệu tình yêu của tôi dành cho anh chị em của mình có bao trùm tất cả, hay tôi nhượng bộ sự nệ luật, các định kiến và các thái độ khác, là những thứ tạo ra rào cản và hạn chế sự quan tâm của tôi đối với họ ?
Tôi có từng đặt mình đối đầu với những người như phái Hêrôđê và người Pharisiêu, những người đặt luật pháp lên trên phúc lợi của con người không ? Tôi đã cảm thấy gì vào lúc đó? Tôi đã đồng ý với họ hay tôi đã chỉ trích họ ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã can đảm làm điều tốt. Xin ban cho chúng con ân sủng vượt qua những “rào cản” để tình yêu chữa lành của Chúa có thể chạm vào người đau khổ bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Xin lấp đầy chúng con bằng lòng trắc ẩn không loại trừ một ai và bằng tình yêu thương trọn vẹn của Chúa không có hạn định. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?

5.ACTIO
Tôi giúp đỡ người tàn tật và người gặp khó khăn về thể chất,giúp họ trải nghiệm quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.
Sống Ngày I trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất, tôi thực hành lời dạy này của ĐTC Bênêđictô XVI : “Đặc tính công giáo có nghĩa là phổ quát, – sự đa biệt trở thành sự hiệp nhất; và sự hiệp nhất vẫn còn là sự đa biệt. Từ Lời của Thánh Phaolô về đặc tính phổ quát của Giáo Hội, chúng ta đã được nhìn thấy truớc rằng: cùng thuộc về sự hiệp nhất nầy, là khả năng của các dân tộc vượt qua được chính mình, để nhìn về Thiên Chúa duy nhất. Thánh Irênê thành Ly-on, vị sáng lập thật sự của nền thần học công giáo, đã diễn tả mối dây liên hệ giữa đặc tính công giáo phổ quát và sự hiệp nhất, một cách tốt đẹp như sau: Giáo Lý nầy, đức tin nầy đuợc Giáo Hội trên khắp thế giới gìn giữ kỹ lưỡng, dường như thể kết thành một gia đình duy nhất: chính một đức tin, cùng với một tâm hồn, cùng một lời rao giảng, cùng một giáo huấn, cùng một truyền thống, dường như thể phát xuất từ cùng một môi miệng. Những ngôn ngữ của các vùng trên thế giới là thật khác nhau, nhưng sức mạnh của truyền thống là duy nhất và như nhau. Những cộng đoàn giáo hội tại Đức không có một đức tin hay truyền thống khác; cũng giống như vậy những giáo hội địa phương tại Tây Ban Nha, tại Pháp, tại Ai Cập, tại Lybia, tại Đông Phương, tại trung tâm mặt đất; cũng như mặt trời, tạo vật của Thiên Chúa, là duy nhất và giống y như vậy trên khắp mọi nơi, thì cũng thế ánh sáng của lời giảng chân thật chiếu sáng khắp nơi và soi sáng cho tất cả mọi người muốn biết được sự thật” (Adv. haereses, I, 10, 2)” (ĐTC Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, 29.6.2005).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.