Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh, 14-4-2021 Ga 3, 16-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Tình Yêu hiến mình của Thiên Chúa dành cho ta”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh, 14-4-2021

Ga 3, 16-21

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Tình Yêu hiến mình của Thiên Chúa dành cho ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian…để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”

          Tin Mừng hôm nay (Ga 3, 16-21) cho chúng ta biết Thiên Chúa ban Con yêu dấu của Ngài cho chúng ta được giải thoát và cứu chuộc hoàn toàn. Được ‘treo lên’ trên thập giá và trỗi dậy trong vinh quang, Chúa Giêsu Kitô là bí tích (dấu chỉ và phương tiện) tột bậc của tình yêu cứu độ của Chúa Cha. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là đỉnh điểm của việc Thiên Chúa say mê theo đuổi con người. Sự tròn đầy của Lòng Thiên Chúa Thương Xót đã được tỏ lộ trong việc Con Thiên Chúa hiến dâng mạng sống của mình. Thật vậy, khi chúng ta suy ngắm cái chết ban sự sống của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta không thể không ca ngợi Thiên Chúa Cha vì mầu nhiệm kỳ diệu của tình yêu không giới hạn của Ngài.

          Mùa Phục sinh là thời gian đặc biệt để chiêm ngắm và noi gương Thiên Chúa, Đấng yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để mọi người tin vào Người Con ấy không bị chết nhưng được sống đời đời.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Sự thật này đã thấm sâu vào trái tim tôi chưa? Tôi có thể tưởng tượng việc hy sinh người mình yêu vì một lý do nào đó không?

–      Tôi có biết ơn Chúa đã yêu thương tôi đến nỗi đã ban Con Một để cứu tôi không? Tôi làm thế nào để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa về tình yêu hy sinh của Ngài?

–      Ở cuối đoạn Tin Mừng hôm nay, rõ ràng là “niềm tin nơi Con Ngài” không chỉ có nghĩa là công nhận bằng lời nói. Tin cũng có nghĩa là tin vào cách sống mà Ngài chỉ cho chúng ta, bằng cách làm theo mọi chỉ dẫn và động cơ thúc đẩy hành động mà Ngài chia sẻ với chúng ta. Chúng ta có muốn biết những mong muốn, động cơ và hành động mà Ngài chia sẻ với chúng ta để sống, và chúng ta có thực hiện chúng không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha mến yêu, Cha đã sai Con của Cha vào thế gian không phải để kết án, nhưng để cứu thế gian. Chúng con ca ngợi Cha về tình yêu hy sinh của Cha. Xin cho chúng con biết bắt chước tình yêu không giới hạn của Cha, và làm chứng cho sự hoàn toàn tự hiến của Con Cha. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia!

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Với tư cách là môn đệ Đức Kitô, tôi dâng lên Thiên Chúa Cha những hy sinh hàng ngày tôi vẫn trải nghiệm; và tôi xin Chúa Cha ban cho tôi ơn trao hiến bản thân cho người khác trong sứ mạng phục vụ của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.