Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – Ngày 20-04-2021

Lời Chúa: Ga 6,30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giê-su : “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài, Ngài làm được việc gì. Cha ông chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như đã chép rằng : Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giê-su đáp : “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-sê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giê-su nói : “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA LÀ CHA TRAO BAN BÁNH HẰNG SỐNG

“Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời,
mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực” (Ga 6,32).

Thiên Chúa yêu thương con người, đến nỗi trao ban Con Một là Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương bằng tình thương của người Cha với con cái, người Cha trao ban điều tốt đẹp nhất cho con cái. Chúa Giêsu thi hành ý muốn Chúa Cha, tự hiến mình trở thành bánh trường sinh, là lương thực đem lại cho con người sự sống đời đời. Sự sống đời đời mà chúng ta có được nhờ tin vào Đức Giêsu, là sống trong tình thân hữu Cha – Con.

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Thánh Gioan minh giải chính Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, Bánh từ Trời, được ban bởi Thiên Chúa. Dân Dothái đòi Chúa Giêsu dấu lạ để chứng minh bánh họ ăn là bánh từ trời, một dấu lạ tương tự như Môsê đã cho dân chúng ăn mana trong sa mạc năm xưa. Chúa Giêsu cho thấy mana năm xưa trong sa mạc, là bánh từ trời, là bánh cha ông họ đã ăn và còn đói, đã ăn và họ đã chết (x. Ga 6,49). Và đây còn hơn thế nữa, bánh được ban không chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa, không chỉ nuôi sống, nhưng hằng sống. Chúa Giêsu tự nhận mình là bánh đích thực bởi trời, bánh đem lại sự sống đời đời, bởi Người là Đấng Hằng Hữu (x. Ga 8,58). Hơn nữa, Chúa Giêsu cho thấy điều mới mẻ chính là Thiên Chúa ban bánh cho con người trong tư cách là Cha “Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực”. Người cha trần thế còn biết cho con cái của ngon của đẹp, thì Cha trên trời chẳng lẽ không ban những của tốt lành cho con cái mình (x. Mt 7,11). Điều tốt lành nhất chính là Con Một của Cha, “đến như Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha…lẽ nào Thiên Chúa không rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32). Người cha nhân loại ban cho con cái bánh nuôi sống, còn Cha trên Trời ban cho con cái bánh hằng sống. Như vậy, tin vào Đức Giêsu là bánh hằng sống, không chỉ nhìn nhận nguồn gốc thần linh của Người, nhưng sống trong sự sống của Người, trở nên con của Cha trên Trời.

Trong Chúa Giêsu, chúng ta hằng ngày nguyện xin: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11). Lời cầu xin hướng tới lương thực của Cha, với lòng tín thác của “người con nép mình trong lòng mẹ” (Tv 131,2), cầu mong ngày ngày được sống trong tình thân nghĩa với Thiên Chúa là Cha. Một ngày sống trong tình thương Cha, “quý hơn cả ngàn ngày” (Tv 84,11). Một ngày sống ngoài tình thương của Cha, tựa như “nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn” (Tv 90,6). Trong mùa Phục Sinh, Giáo Hội khuyên dạy chúng ta siêng năng rước Mình Thánh Chúa, để được kết hiệp với Chúa trong sự sống phục sinh của Đức Kitô, để được bao bọc trong ân tình của Thiên Chúa là Cha.

Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng ta sự khao khát sự sống đời đời, từ đó, xin Chúa dạy chúng con biết ra sức tìm kiếm lương thực thường tồn đời đời.


Comments are closed.