Lời Chúa Thứ Tư Tuần I-TN, 11-01-2023 Mc 1, 29-39 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là người chữa lành”

LECTIO DIVINA

Thứ Tuần I-TN, 11-01-2023

Mc 1, 29-39

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là người chữa lành

1.LECTIO

Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 1, 29-39), chiến thắng vượt qua của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành, được mô tả trước trong việc Chúa chữa lành cho bà mẹ vợ đau bệnh của Simon Phêrô và nhiều người khác mắc các chứng bệnh khác nhau và những người bị quỷ ám. Sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu là một dấu hiệu cho thấy Nước Trời trọn vẹn đã đến. Qua sứ vụ chữa lành của mình, Chúa cho thấy bệnh tật, đau khổ và sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Tác giả Tin Mừng Marcô kể lại: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. Buổi ‘bình minh’ của Chúa Giêsu ở trong trạng thái yên tĩnh sẵn sàng hướng đến sự thân mật lớn hơn với Chúa Cha yêu dấu và việc loan báo Tin Mừng. Sứ vụ cứu độ của Chúa chữa lành được duy trì liên tục nhờ đời sống cầu nguyện và đối thoại cá nhân với Chúa Cha. Do đó, kỹ năng phục hồi của Chúa Giêsu vươn ra rộng rãi hơn và Tin Mừng mở rộng, được thúc đẩy bởi một đời sống hồi tâm và cầu nguyện.

2.MEDITATIO
Chúa Giêsu không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Bà mẹ vợ của Simon Phêrô đã bắt đầu phục vụ. Còn tôi, tôi có hành động sao cho cuộc sống của tôi là sự phục vụ Thiên Chúa và anh chị em của tôi không ?
Tôi có quay về với Chúa Giêsu, Đấng chữa lành đã bị thương tích, để tôi được chữa lành không ?
Tôi có lắng nghe Thiên Chúa khi Ngài nói với tôi, và tôi có sẵn sàng thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa không ?
Chúa Giêsu ý thức, hiểu biết về sứ mệnh của mình nhờ việc cầu nguyện. Còn việc cầu nguyện của tôi thì sao ?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, tình yêu của Cha dành cho chúng con thật tuyệt vời ! Cha đã sai Con yêu dấu của Cha đến cứu chúng con và chữa lành chúng con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Con Cha đã bị thử thách qua những gì Ngài phải chịu đựng và, trong sự liên đới với chúng con, Ngài vẫn trung thành. Chúng con cảm ơn Cha vì Chúa Giêsu, Đấng chữa lành tối hậu của chúng con. Xin để Ngài chúc phúc cho chúng con với sự chữa lành hoàn toàn về tâm trí, linh hồn và thể xác. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ngài chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ

5.ACTIO
Tôi trở thành công cụ của tình yêu chữa lành của Thiên Chúa bằng cách làm nhẹ bớt những vấn đề và đau khổ của những người xung quanh tôi.
Tôi dành cho bản thân tôi thời gian và thời giờ nhàn rỗi để cầu nguyện chiêm niệm thầm lặng.
Tôi tìm kiếm sâu bên trong tôi và xem những cách khác nhau Thiên Chúa nói với tôi. Tôi nỗ lực tích cực làm theo ý Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.