Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI-TN, 30-9-2022 Lc 10, 13-16 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trải nghiệm sự bị khước từ”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XXVI-TN, 30-9-2022

Lc 10, 13-16

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trải nghiệm sự bị khước từ

1. LECTIO

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 10, 13-16), Chúa Giêsu cảnh báo những người được hưởng sứ vụ công khai của Ngài ở Galilê về hậu quả thảm khốc của sự không ăn năn hối cải của họ. Các thị trấn ven hồ là Chorazin, Bethsaida và Capharnaum đã nhận được rất nhiều ân sủng của Thiên Chúa, nhưng đã không sinh hoa kết quả là sự ăn năn hối cải. Họ không quy phục Chúa Giêsu và đã làm thinh không nghe lời Ngài. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ ở giữa họ và loan báo Tin Mừng cho họ, nhưng họ từ chối nhận Ngài là Đấng Thiên Sai (Mêsia). Vì họ chống lại ân sủng, họ đáng bị phán xét nghiêm khắc hơn người dân ở Tyrô và Siđon, những thành phố cổ đại khét tiếng về sự gian ác và nghịch đạo. 

Tin Mừng trao ban sự sống mà Chúa Giêsu rao giảng không thể bị phớt lờ. Có những hậu quả đáng tiếc và dẫn đến tử vong khi từ chối việc Ngài ban tặng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, khước từ Chúa Giêsu là lựa chọn tự hủy hoại bản thân.

2. MEDITATIO 

– “Làm cách nào để tôi được cứu độ ? Có phải cậy dựa vào sức tôi không ? Có phải cậy dựa vào một nền linh đạo, tuân giữ giới luật cách chỉn chu và như thế là an tâm không ? Hay là tôi phải bước theo chân Chúa Giêsu, Đấng luôn luôn làm tôi ngạc nhiên, mở rộng tâm hồn mình trước mầu nhiệm lòng thương xót và tha thứ nơi Thiên Chúa ?” (ĐTC Phanxicô, Bài giảng Thánh Lễ Sáng Thứ Sáu, 03.10.2014 tại nguyện đường Santa Marta).

– Trong sứ điệp cuối cùng của mình gửi Giới Trẻ Thế Giới nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 16, ĐTC Gioan-Phaolô II xác định : Chỉ Chúa Giêsu mới có thể thông ban sự sống sung mãn. Không có hai con đường, mà chỉ có một : con đường mà Thầy Giêsu đã đi. Môn đệ không được phép phát minh ra con đường khác. Thật vậy, sự sống đích thực được thể hiện qua sự hiến ban chính mình, hoa trái của ân sủng Chúa Kitô : một sự hiện hữu tự do, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Tôi chọn đường hẹp dẫn đến sự sống hay đường mòn dìm vào sự chết ?

3. ORATIO 

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải nghiệm thái độ thù địch và sự bị khước từ ở các thị trấn ven hồ là Chorazin, Bethsaida và Capharnaum. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không đáp lại tình yêu thương xót của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn không bao giờ từ chối Chúa một lần nào nữa. Xin đổ đầy chúng con sự can đảm để trung thành. Xin lôi kéo chúng con vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ của Chúa Cha. Chúa là Chúa cứu độ của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy

5. ACTIO  

Sống Tin Mừng hôm nay theo gợi ý từ lời dạy này :“Nếu tôi không bước theo Chúa Giêsu mà tự mình đi tìm kiếm nơi các bậc thầy khác và tìm sự bảo đảm nơi các giới luật do con người tạo ra, tôi có thể cảm thấy an toàn nhưng sự thật là tôi đang mua ơn cứu độ, thay vì ơn cứu độ là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa ban cho tôi” (ĐTC Phanxicô, Bài giảng Thánh Lễ Sáng Thứ Sáu, 03.10.2014 tại nguyện đường Santa Marta).

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.