Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX-TN, 23-10-2020 (Lc 12, 54-59) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài khuyến khích chúng ta đọc ra các dấu chỉ thời gian”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần XXIX-TN, 23-10-2020

Lc 12, 54-59

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài khuyến khích chúng ta đọc ra các dấu chỉ thời gian”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 12, 54-59) tường thuật, Chúa Giêsu  nói chuyện với một đám đông. Chúa thất vọng vì họ có thể đọc chính xác các dấu hiệu của thời tiết, nhưng không chịu đọc ra các dấu hiệu về Nước Thiên Chúa trên trần gian, trong con người của Chúa Giêsu. Chúa khuyến khích dân chúng giải thích chính xác “thời điểm hiện tại”, tức là ý nghĩa của sứ mệnh của Chúa. Nếu họ có thể tiếp thu, họ sẽ có thể nhận thức được trong sứ vụ của Chúa Giêsu – qua lời nói và việc làm của Ngài – rằng Nước Thiên Chúa đã đến. Do đó, họ nên đáp lại lời Ngài kêu gọi sám hối. Sự chắc chắn về việc phán xét của Thiên Chúa sẽ khiến người ta tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo họ là chớ trì hoãn việc ra quyết định về Nước Chúa. Khi phán quyết công bình của Thiên Chúa xảy ra, họ ước mong mình đã giải quyết được vấn đề trước đó – giống như một nguyên đơn thua cuộc cách khôn ngoan, đã giải quyết một vụ kiện pháp lý với một đối thủ mạnh, trên đường đến quan tòa và do đó thoát khỏi hình phạt.

          Là Kitô hữu trong thế giới hiện đại, chúng ta cũng được kêu gọi xem xét kỹ lưỡng “những dấu chỉ của thời đại”. Chúng ta được kêu gọi để nhận ra và hiểu được những đặc điểm khác biệt, những mong đợi, những khao khát và những nhu cầu của con người ngày nay. Chúng ta được kêu gọi để tiếp nhận các dấu hiệu về giá trị của Nước Chúa và các nhiệm vụ mà nó đòi hỏi.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có cố gắng đọc ra “các dấu chỉ của thời đại” và cầu xin Chúa ban cho ân sủng không chỉ để nhận thức các dấu chỉ đó, mà còn để đáp lại các dấu chỉ đó không?

–      Khi nghe hoặc đọc tin tức trên truyền hình (TV) hoặc trên báo chí, tôi có bận tâm để nhận ra những lời kêu gọi của Chúa trong những sự kiện đó không?

–      Hòa giải, được hòa giải là yêu cầu kiên quyết nhất của Chúa Giêsu. Tôi có cố gắng cộng tác vào việc hòa giải giữa những con người, những chủng tộc, những dân tộc, và những khuynh hướng không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa khuyên chúng con đọc ra các dấu chỉ về Nước của Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng biết nhậy bén với “các dấu chỉ của thời đại” và giúp chúng con thực hiện các nhiệm vụ của mình nhân danh giá trị của Nước Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa đã làm cho chúng con trở thành một Thân thể, hợp nhất trong một Chúa, một đức tin và phép rửa. Xin giúp chúng con hàng ngày xây dựng sự hợp nhất của Thân thể Đức Kitô. Chúa hằng sống và ngự trị mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Xin ơn xem xét kỹ lưỡng các “dấu chỉ của thời đại”.

–      Trong đường lối riêng tư của tôi, tôi tập phản ứng tích cực với những đòi hỏi mà các “dấu chỉ của thời đại” yêu cầu.

–      Tôi biết ơn về Thân thể duy nhất của Đức Kitô, và bằng những hành động bác ái hàng ngày, tôi thúc đẩy sự trưởng thành của Thân Thể Đức Kitô.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.