Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII-TN, 30-7-2021 Mt 13, 54-58 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trải nghiệm sự bị khước từ và bị bách hại”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Sáu Tuần XVII-TN, 30-7-2021

Mt 13, 54-58

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài trải nghiệm sự bị khước từ và bị bách hại

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ông không phải là con bác thợ sao ? Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?”

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 54-58), chúng ta đối mặt với mầu nhiệm của một tâm hồn phản kháng và không tin. Người ta có thể đóng tâm hồn và tâm trí của mình trước Vị Tiên tri của sự thật và Vị Cứu tinh của thế giới. Những người đồng hương Nagiarét của Chúa Giêsu bị định kiến bởi sự hoàn toàn bình thường trong thông tin cơ bản của Chúa. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì Chúa thấy dân chúng Nazareth thiếu niềm tin. Câu tục ngữ phổ biến được Chúa trích dẫn, “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi“, đã đặt Chúa vào hàng ngũ các tiên tri bị đồng bào của mình từ chối. Chúa Giêsu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của sự cứng tin của họ, nên không thể thực hiện bất kỳ hành động phi thường nào ở đó, ngoài việc chữa lành cho một vài người bệnh bằng cách đặt tay lên họ. Chúa Giêsu tôn trọng tự do của con người. Quyết định của một tâm hồn không tin và chống cự, quyết phủ nhận lời đề nghị vô vị lợi của tình yêu của Chúa, cần được tôn trọng.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Phản ứng của tôi đối với những kinh nghiệm bị từ chối là gì ? Tôi có lịch thiệp không, hay tôi để cho bản thân bị lấn át bởi sự thất vọng ?

Ở nơi Chúa Giêsu, có điều gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của Chúa với Cộng đoàn Nazareth. Kể từ khi tôi tích cực sống đạo, có điều gì thay đổi trong mối quan hệ của tôi với gia đình không ? Tại sao ?

Việc tham gia vào cộng đoàn có giúp tôi chấp nhận và tin tưởng mọi người, đặc biệt là những người đơn sơ hơn và những người nghèo nàn nhất không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, những người đồng hương của Chúa đã bị vấp phạm bởi ‘nguồn gốc’ khiêm tốn của Chúa. Chúa đã không thể làm được những hành động phi thường ở Nazareth cho những người thiếu niềm tin. Xin giúp chúng con tin tưởng vào Chúa. Chúa là Vị tiên tri đúng thực, nói ra lời ban sự sống. Xin ban cho chúng con sức mạnh và sự can đảm cần thiết để chúng con trở thành những tiên tri đúng thực như Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Để đền bù cho sự từ chối mà Chúa Giêsu phải chịu từ những người hàng xóm của Chúa, tôi không phản ứng tiêu cực với người đối xử với tôi bằng sự thù địch ; thay vào đó, tôi đáp lại người ấy bằng một hành động tử tế.

Tôi cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bắt bớ hôm nay, trên khắp thế giới.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.