Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên – Ngày 31-07-2021

Lời Chúa: Mt 14,1-12

Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

 


Suy niệm

GIOAN TẨY GIẢ, NGÔN SỨ CỦA ĐỨC KITÔ

“Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ” (Mt 14,2).

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, vua Hêrôđê xem Gioan Tẩy Giả như một người tử vì đạo và nghĩ rằng ông sẽ từ cõi chết sống lại để trừng phạt mình. Ông nghĩ thế vì bị lương tâm cắn rứt, bất an khi giết chết người vô tội. Ngoài ra, còn có người lại cho rằng Chúa Giêsu làm những phép lạ mà Gioan Tẩy Giả đã không làm. Người khác lại đồn rằng Chúa Giêsu chỉ là ông Gioan Tẩy Giả hiện hình mà thôi. Bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh của Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy thân phận đích thực vị ngôn sứ của Đức Kitô.

“Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết chỗi dậy” (Mt 14,2). Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ thẳng thắn thi hành sứ vụ lên tiếng phê phán những quyền lực tôn giáo sống không đúng với chức danh và dám đối mặt với vương quyền khi họ thực hiện những điều bất nghĩa. Ngoài ra, ông còn sống thật mật thiết với Đức Giêsu đến độ mọi người không thể nhận ra đâu là Chúa Giêsu đâu là Gioan Tẩy Giả. Ông đã chu toàn nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp. Ông đã chuẩn bị cho Chúa đến bằng việc rao giảng kêu gọi mọi người thống hối bằng chính cái chết vì chân lý của mình. Gioan Tẩy Giả không thể rao giảng sự công chính mà không lên án vua Hêrôđê về tội bất chính. Dung mạo của ông loan báo dung mạo Chúa Giêsu, đến nỗi khi Chúa Giêsu đến, vua Hêrôđê tưởng Ngài là Gioan Tẩy Giả sống lại.

“Các môn ông Gioan Tẩy Giả đến lấy thi hài ông đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu” (Mt 14,12). Hành động của các môn đệ càng cho thấy sự thân thiết giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Gioan Tẩy Giả là hướng về Chúa Giêsu. Ông vì thi hành thánh ý Thiên Chúa mà chẳng sợ một quyền lực nào, một lòng sống trung tín ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết. Gioan Tẩy Giả không phải là Chúa Giêsu nhưng đã giúp cho mọi người nhận ra Chúa Giêsu: “Tôi không phải là ánh sáng, nhưng tôi đến làm chứng cho ánh sáng”.

Noi gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi giới thiệu Chúa Kitô cho anh em mình bằng cả lời nói và có thể hy sinh chính cuộc sống của mình. Chúng ta luôn nhớ rằng mình chỉ là người giúp cho mọi người đến với Đức Kitô, chứ không phải chúng ta là Đức Kitô. Chúa mới là trung tâm điểm nơi cõi lòng mỗi người, Người phải được lớn lên trong tâm hồn mọi người, còn chúng ta chỉ là cầu nối và là người giới thiệu Chúa cho mọi người mà thôi.


Comments are closed.