Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV-TN, 14-7-2023 Mt 10, 16-23 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài củng cố chúng ta trong cuộc bách hại”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XIV-TN, 14-7-2023

Mt 10, 16-23

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài củng cố chúng ta trong cuộc bách hại

1.LECTIO

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em”.

Nhiều người nói rằng không dễ để theo Đức Kitô hoặc để làm một Kitô hữu tốt. Chính Chúa Giêsu đã không hứa cho những người theo Chúa được giàu có, thoải mái, uy thế hoặc quyền lực. Thay vào đó, như nói trong Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 16-23), Chúa Giêsu làm cho các môn đệ được Ngài tuyển chọn nhận thức được những gì đang chờ đợi họ một khi họ chấp nhận Ngài là Chúa và Chủ của họ, đó là : sự loại trừ, sự chống đối, sự bách hại, sự phân biệt đối xử

Loại trừ, chống đối, bách hại và phân biệt đối xử được trải nghiệm từ những khác biệt về tôn giáo, chính trị, nền tảng văn hóa và tín ngưỡng, cũng như từ nhận thức và thậm chí từ xu hướng tình dục. Các giá trị Tin Mừng mà, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta cố gắng sống trong sự trung thành với Thiên Chúa, thì trái ngược với các giá trị của thế gian, và điều này có thể làm phát sinh những thực tế khắc nghiệt trong gia đình, cộng đoàn và trong xã hội.

2.MEDITATIO
Làm thế nào để tôi phản ứng lại sự loại trừ, sự chống đối, sự bách hại và sự phân biệt đối xử ? Phản ứng của tôi là “bỏ chạy hay chiến đấu” ? Làm thế nào để tôi chịu đựng chúng?
Những cách giải quyết, cách xử lý của Chúa Giêsu dạy tôi điều gì để hiểu sứ mạng của người Kitô hữu ?
Tôi có biết cách tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa khi tôi gặp phải những xung đột, bắt bớ và thử thách ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, suối nguồn sức mạnh, Chúa sai chúng con đi như những con chiên vào giữa bầy sói. Chúa khuyên chúng con khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu giữa một thế giới hỗn loạn. Chúng con tin tưởng vào sự trợ giúp cứu độ của Chúa. Chúng con tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ đặt lời của Ngài vào môi miệng của chúng con và sẽ bảo vệ chúng con khỏi mọi điều ác. Chúa đã mời gọi chúng con bước đi trên con đường dẫn đến sự sống. Xin giúp chúng con trung thành với những nẻo đường Chúa đã chỉ cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

5.ACTIO
Khi cảm nghiệm sự bị loại trừ, tôi tín thác vào Chúa Giêsu và cầu nguyện để được Ngài giúp đỡ và bảo vệ.
Khi bị bắt bớ vì sự trung thành đối với giáo huấn của Giáo Hội, tôi cầu xin Chúa ban sức mạnh và sức chịu đựng, cùng ơn biết kiềm chế để không phản ứng dữ dội.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng sám hối là một quá trình đang diễn ra và tôi cần phải đáp lại ân sủng của Chúa từng ngày.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.