Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII-TN, 02-7-2021 Mt 9, 9-13 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài đến để chữa lành chúng ta”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Sáu Tuần XIII-TN, 02-7-2021

Mt 9, 9-13

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài đến để chữa lành chúng ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc…Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”

            Bản văn Tin Mừng này (Mt 9, 9-13) chứa đựng trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng, tức là Tin Mừng về Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là TÌNH YÊU. Việc kêu gọi Matthêu làm môn đệ có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả chúng ta. Là một người thu thuế, Matthêu làm một nghề hết sức tai tiếng, và bị những người Do Thái bạn bè của ông coi là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

            Việc Chúa Giêsu trước đó kêu gọi những người đánh cá, là Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đã không kích động sự chú ý của công chúng, nhưng (việc Chúa kêu gọi) Matthêu lại đáng chú ý vì cái nghề bị khinh miệt của ông này và vì những người khác bị xã hội ruồng bỏ liên kết với ông. Tuy nhiên, tất cả đều được Chúa Giêsu kêu gọi trong những sai sót và bất toàn của họ, cho dù những điều này có thể nhìn thấy rõ ràng và mở ngỏ cho công chúng xem xét, như trong trường hợp của Matthêu, hay không.

            Chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trong sự bất toàn của chúng ta, cho dù những bất toàn này có bị công chúng dò xét, nếu chúng ta là chính trị gia hay người nổi tiếng, hay chỉ được biết đến với riêng chúng ta và Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Ngày nay, trong xã hội của chúng ta, ai là người bị gạt ra ngoài lề và bị loại trừ? Tại sao? Trong cộng đoàn của chúng ta, chúng ta có định kiến hay thiên kiến không? Cái nào? Những lời nói của Chúa Giêsu đặt ra cho cộng đoàn chúng ta thách thức nào?

–      Chúa Giêsu yêu cầu dân chúng đọc và hiểu Kinh Thánh Cựu Ước nói rằng: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế”. Hôm nay Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

–      Lời kêu gọi và sự đáp trả của người thu thuế Matthêu ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

–      Tôi có đặt niềm tin vào Vị Lương Y Thần Linh, Đấng kêu gọi tôi để tôi được chữa lành, biến đổi và trở thành tình yêu của Ngài trên thế giới không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, là Vị Lương Y Thần Linh, Chúa đã không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. Chúa kêu gọi chúng con ngay khi chúng con hiện diện. Tình yêu chữa lành của Chúa biến đổi chúng con để chúng con trở thành tình yêu chữa lành của Chúa cho thế giới. Chúng con cảm ơn và ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi suy gẫm về sự tốt lành trong lời kêu gọi của Thiên Chúa ngỏ với tôi và về sự đáp trả hiện nay mà tôi cần dành cho Ngài.

–      Qua những cung cách thương xót của tôi, tôi để cho những người gần gũi với tôi cảm nhận được tình yêu chữa lành của Chúa Giêsu.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.