Lời Chúa Thánh TÔMA, Tông đồ, 03-7-2021 Ga 20, 24-29  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Hội Thánh của Ngài xây trên nền Tông Đồ và các Tiên Tri”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thánh TÔMA, Tông đồ, 03-7-2021

Ga 20, 24-29

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Hội Thánh của Ngài xây trên nền Tông Đồ và các Tiên Tri”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

          Tin Mừng Lễ Thánh Tôma hôm nay (Ga 20, 24-29) nói cho chúng ta về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với Tôma, vị tông đồ muốn thấy để tin. Vì lý do này mà nhiều người gọi Tôma là kẻ đa nghi. Thực ra thì, sứ điệp Tin Mừng hôm nay rất đa dạng. Nó sâu sắc và thực tế hơn nhiều…

          Tôma đặt điều kiện với các bạn tông đồ trước khi tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Phục sinh. Tôma muốn chạm vào và nhìn thấy dấu vết Chúa Giêsu bị đóng đinh, đồng thời muốn biết nguyên nhân cái chết của Chúa. Chúa phục sinh đã nhượng bộ các điều kiện của Tôma. Một tuần, sau lần hiện ra đầu tiên với các tông đồ, Chúa Giêsu lại đến và mời Tôma: “Đặt ngón tay của con vào đây và nhìn tay Thầy, đưa tay con ra và đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma muốn chạm vào Chúa Giêsu thì lại được Chúa chạm vào mình, nên Tôma đã kêu lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

          Trong mỗi chúng ta đều có một “Tôma nghi ngờ”. Cũng chỉ là chuyện bình thường, nếu trong cuộc sống đức tin của mình, chúng ta hay tìm kiếm sự xác nhận từ Chúa, thậm chí nhờ đến các khả năng của thân xác của chúng ta. Chúng ta muốn nhìn, nghe, rờ mó, thậm chí muốn nếm và ngửi sự hiện diện và lòng tốt của Chúa, đặc biệt là trong những “khoảnh khắc đi xuống” của chúng ta. Mặt khác, chúng ta thay đổi bất thường và chùn bước trong việc đi theo Thầy Giêsu. Chúng ta cần khiêm tốn duyệt xét chính mình:

–      Trong cuộc sống của tôi, tôi có hành động như ‘Tôma nghi ngờ”, và thách thức Thiên Chúa ban cho tôi một lý do để tin vào Ngài không?

–      Tôi có từ bỏ chính mình cách sâu sắc hơn trong đức tin vào Thiên Chúa, để xứng đáng được chúc phúc: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”?

–      Thánh Tôma Tông đồ đóng vai trò gì trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh?

–      Đâu là đóng góp cá nhân của tôi trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Cha toàn năng, khi chúng con tôn kính thánh tông đồ Tôma, xin Cha cho chúng con luôn cảm nghiệm được giúp đỡ từ những lời cầu bầu của thánh nhân. Ước gì chúng con được hưởng sự sống đời đời nhờ tin vào Chúa Giêsu, Đấng mà Tôma đã tuyên nhận là Chúa, vì Chúa Giêsu hằng sống và hiển trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là một Thiên Chúa, mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ông Tôma thưa Người: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !’”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi làm mới lại niềm tin của tôi vào Chúa phục sinh, đặc biệt trong những “khoảnh khắc đi xuống” trong cuộc đời của tôi, và thưa với Chúa, “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”!

–      Tôi cầu nguyện cho Giáo Hội ở Ấn Độ, đặc biệt là Giáo hội Syro-Malabar có nền tảng được quy gán cho các hoạt động tông đồ của Thánh Tôma.

–      Tôi để cho mọi lời nói và hành động tử tế mà tôi thực hiện trở nên một phần trong hành động của Giáo Hội về việc cùng nhau xây dựng một “nơi ở của Thiên Chúa trong Thần Khí”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.