Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI-TN, 18-02-2022 Mc 8, 34 – 9, 1  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta vác thập giá của ta”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần VI-TN, 1802-2022

Mc 8, 34 – 9, 1

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời ta vác thập giá của ta

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy

Trong Tin Mừng (Mc 8, 34-9, 1) chúng ta thấy, sau khi tiên báo về định mệnh vượt qua của mình nơi Thập giá, Chúa Giêsu đã phác họa ý nghĩa của việc làm môn đệ của thập giá: “Ai muốn theo Tôi, phải chối bỏ chính mình, mang lấy thập giá của mình, và theo Tôi. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, nhưng ai liều mất mạng mình vì Tôi thì sẽ cứu được nó” (Mc 8, 34-35). Như thế, Chúa Giêsu kết nối số phận các môn đệ của Ngài với số phận của chính Ngài. Tư cách môn đệ Đức Kitô bao hàm sự tham dự (chia sẻ) vào sự hy sinh vượt qua của Đức Kitô trên thập giá. Chỉ khi buông bỏ bản thân và để cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu rỗi mầu nhiệm của Ngài trong chúng ta, chúng ta mới có thể đạt được cuộc sống và hạnh phúc đích thực.

Thật vậy, mang lấy thập giá của mình là một biểu hiện của tư cách người môn đệ. Chiara Lubich, một người vĩ đại hoạt động nhân đạo và hòa bình, nhấn mạnh vai trò tác sinh của thập giá trong tư cách người môn đệ Đức Kitô : “Thập giá là công cụ cần thiết, qua đó những gì của Thiên Chúa đi vào những gì là của con người, và nhân loại tham gia đầy đủ hơn vào sự sống của Thiên Chúa, bằng cách đi vào Nước Trời đã ở đây trên trái đất này. Nhưng chúng ta phải thực sự mang lấy thập giá của chúng ta. Buổi sáng thức dậy, chúng ta phải mong đợi thập giá và biết rằng chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể nhận được những ân sủng mà thế giới này không có – an bình và niềm vui, sự hiểu biết về những điều trên trời mà hầu hết mọi người không biết”.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Thập giá nào đè nặng trên tôi và làm cho cuộc sống của tôi ra nặng nề ? Tôi làm thế nào mang được thập giá đó ?
Được hoặc mất mạng sống ; được cả thế gian hoặc mất linh hồn; hổ thẹn vì Tin Mừng hoặc tuyên xưng Tin Mừng cách công khai. Điều này diễn ra thế nào trong cuộc sống của tôi ?
Tôi làm thế nào để hiện thực hóa, trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tư cách môn đệ của thập giá ? Tôi làm thế nào để chuyển dịch thành hiện thực cụ thể thách thức của Đức Kitô : “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Cha mến yêu, chúng con cảm tạ Cha về Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Tớ Đau Khổ. Ngài kêu gọi chúng con từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình và theo Ngài trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Cha chúc lành cho chúng con để chúng con trở thành môn đệ trung thành của Đức Kitô, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi luôn ý thức : ‘từ bỏ mình, vác thập giá của mình và theo Đức Kitô’ là một kế hoạch kỳ diệu ! Kế hoạch của niềm tin và phó thác, trong đó tôi để cho mình được dẫn dắt và dạy dỗ bởi cuộc sống của Đức Kitô.
Khi đức tin của tôi bị thử thách trong thế giới tục hóa ngày nay, và khi tôi bị bách hại vì đức tin Kitô giáo của mình, tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp tôi thể hiện sức mạnh của người môn đệ trung thành của Đức Kitô.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.