Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX-TN, 04-6-2021 Mc 12, 35-37 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Con và là Chúa của Vua Đavít”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Sáu Tuần IX-TN, 04-6-2021

Mc 12, 35-37

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Con và là Chúa của Vua Đavít”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?”

          Tin Mừng (Mc 12, 35-37) cho thấy: sau khi bị các đối thủ của mình chất vấn về các vấn đề như nộp thuế cho Xê-da, đạo lý về sự phục sinh và điều răn lớn nhất, chính Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi cho họ: làm thế nào Đấng Thiên Sai có thể là con của vua Đavít, nếu chính Đavít thừa nhận Chúa là Chúa của mình? Không ai trong đám đông trả lời! Chính Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của chính Ngài về Đấng Mêsia có thể là con cháu của Đavít theo ý nghĩa nào. Mục đích của việc nêu câu hỏi là để giáo huấn. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng tước hiệu “Con vua Đavít”, mà đám đông dân chúng dùng để nghênh đón Chúa khi Chúa khải hoàn vào Giêrusalem, là (tước hiệu) không thỏa đáng để mô tả bản chất của Chúa là Mêsia. Chúa Kitô Đấng Thiên Sai, xét về nguồn gốc xuất chúng, siêu việt của Ngài, thì Ngài không chỉ là con vua Đavít. Mặc dù là con cháu của Đavít, Chúa Giêsu Đấng Thiên Sai là Con Thiên Chúa. Đặc tính thần linh của Chúa vượt quá sự cao quý và địa vị vương đế của tổ tiên Đavít của Ngài. Qua mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự tôn vinh của Ngài, Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế chứng minh rằng Chúa thực sự là con của Đavít và thi hành quyền lãnh chúa đối với Đavít và tất cả tổ tiên của Đavít. Thật vậy, Chúa Giêsu được tôn vinh là Chúa của các dân tộc trên trái đất và trên mọi tạo vật.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có nhìn nhận Chúa Giêsu là Con và là Chúa của vua Đavít, và Chúa nắm quyền cai trị trên tất cả chúng ta không?

–      Hy vọng nào cho tương lai của thế giới trong đó chúng ta đang sống hiện nay?

–      Đức tin vào sự Phục sinh có ảnh hưởng đến cách sống của tôi không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã trở thành con người. Chúa là con vua Đavít. Bác thợ mộc thánh thiện Giuse thành Nagiaret, thuộc hoàng tộc Đavít, là vị cha nuôi chăm sóc Chúa. Chúng con chúc tụng và cảm ơn Chúa đã là Cứu Chúa của chúng con. Qua các biến cố vượt qua về cái chết và sự trỗi dậy của Chúa và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng con được mạc khải cho biết rằng Chúa không chỉ là Đấng Thiên Sai. Chúa là “Con Thiên Chúa”, chứ không chỉ là “con vua Đavít”. Chúa được suy tôn trên tất cả. Chúa siêu việt bản chất của một người giải phóng đơn thuần. Chúa là Thiên Chúa – Chúa duy nhất của chúng con, Chúa Giêsu Kitô! Chúng con tin vào Chúa. Chúng con phó thác nơi Chúa toàn bộ con người của chúng con – tâm trí, trái tim và ý chí của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về quà tặng của Chúa là sự sống đời đời. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị…”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi suy gẫm Kinh Tin Kính, và thưởng thức vẻ đẹp lòng tốt lành của Thiên Chúa khi Ngài sai phái Con Một của Ngài vào thế gian để cứu chuộc chúng ta.

–      Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi nỗ lực phản ánh phẩm giá và sự khiêm nhường của Con Thiên Chúa đã trở thành con người để cứu chúng ta. Tôi thưởng thức vẻ đẹp của tạo vật xung quanh tôi và vẻ đẹp của cuộc sống trong tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.