Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III-TN, 29-01-2021 (Mc 4, 26-34) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài làm cho hạt giống phát triển”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần III-TN, 29-01-2021

Mc 4, 26-34

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài làm cho hạt giống phát triển”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Một người vãi hạt giống xuống đất, và người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”

          Những hình ảnh nông nghiệp mà chúng ta có trong Tin Mừng hôm nay (Mc 4, 26-34) thật là đẹp và có sức biểu tượng mạnh mẽ. Dụ ngôn về hạt giống mọc lên trong khi người nông dân ngủ (câu 26-29) dạy chúng ta rằng sự phát triển của Nước Trời là không thể tránh khỏi và (rằng) đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Hình ảnh người nông dân đang say ngủ làm tan vỡ ảo tưởng của những người nghĩ rằng việc Nước Trời đến là do con người điều khiển. Nước Trời phát triển bởi quyền năng của Thiên Chúa. Giống như một hạt giống nảy ra từ mặt đất, Triều đại của Thiên Chúa đã xâm nhập vào thế gian thông qua sứ vụ của Chúa Giêsu.

          Dụ ngôn về hạt cải (câu 30-34) nhấn mạnh sự tương phản giữa sự khởi đầu không đáng kể và sự phát triển đầy đủ của nước Thiên Chúa. Hạt giống nhỏ bé phát triển thành một cây đầy đủ. Điều này tượng trưng cho sự liên tục có tổ chức giữa sứ vụ của Chúa Giêsu, – một sứ vụ gây thất vọng cho niềm hy vọng của Israel -, và tương lai của nước Thiên Chúa, sẽ bao gồm cả dân Israel và dân ngoại – tức là các dân tộc từ mọi quốc gia và mọi nền văn hóa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có tin vào sự khởi đầu nhỏ bé và vào quyền năng của Thiên Chúa để làm cho vương quốc của Ngài phát triển và bao trùm mọi quốc gia và mọi tạo vật không? Tôi làm gì để thúc đẩy tăng trưởng?

–      Tôi có ý thức về sự yếu đuối và khuynh hướng phạm tội của tôi cũng như (ý thức về) việc tôi rất cần ân sủng của Thiên Chúa để trung thành không? Những tội phạm và những tội lỗi nào tôi đã phạm khiến tôi không thể trở thành tôi tớ và con cái của Thiên Chúa?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, sự phát triển của Nước Trời thật kỳ diệu biết bao! Đó là một hạt giống được gieo vào lịch sử nhân loại bởi sứ vụ thiên sai của Chúa. Sức mạnh của Nước Trời ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con, và chúng con là một phần của sự phát triển của Nước Trời. Chúng con cảm ơn Chúa về năng lực sự sống và sự bành trướng rộng khắp của Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con tiếp tục cống hiến hết sức mình – cho dù khiêm tốn và tầm thường đến đâu – để thúc đẩy sự phát triển và đơm hoa kết trái của Triều đại Thiên Chúa trên trái đất và trong mọi tạo vật. Chúng con yêu Chúa và ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Khi gieo rồi, thì nó mọc lên…”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cầu nguyện cho công bằng xã hội và sự hòa nhập của các tạo vật.

–      Xét vì sự hòa nhập của các tạo vật của Thiên Chúa, tôi quản lý tốt chất thải riêng trong hộ gia đình của tôi bằng cách sử dụng các nguyên tắc sinh thái: giảm thiểu (hạn chế), tái sử dụng và tái chế.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.