Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng, 09-12-2022 Mt 11, 16-19  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta đường phải đi”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng, 09-12-2022

Mt 11, 16-19

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta đường phải đi

1.LECTIO

“Họ không nghe Gioan, cũng không nghe Con Người”

Thầy Giêsu khuyến khích mọi người lắng nghe lời của Ngài và làm theo mệnh lệnh của Ngài để được có sự sống và thịnh vượng. Rất tiếc, con người đã từ chối lắng nghe Chúa Giêsu và Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Họ thiếu quyết đoán và miễn cưỡng lãnh nhận thông điệp của Chúa Giêsu và của cả Gioan Tẩy Giả. Như những đứa trẻ thất thường ngồi ở chợ, kêu gọi nhảy múa khi nghe thổi sáo, và (kêu gọi) khóc than lúc nghe hát đưa đám, người Do Thái yêu cầu Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả thuận theo tiêu chuẩn của họ. Họ đòi hỏi sự thích ứng phù hợp với mẫu rập khuôn sai lầm của họ. Gioan Tẩy Giả phải chịu chết vì thông điệp của Gioan sắc bén và không làm cho an tâm. Còn Chúa Giêsu đến với tư cách là Đấng Thiên Sai – Tôi tớ đau khổ đã bị từ chối, vì phương tiện cứu độ của Chúa thông qua con đường thập giá.

Như những người cùng thời của tiên tri Isaia và của Chúa Giêsu, cũng như của Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được kêu gọi lắng nghe lời ban sự sống của Thiên Chúa và đi theo con đường dẫn đến sự sống. Chúng ta không nên do dự, dao động. Và đặc biệt là Mùa Vọng này, chúng ta cần để cho lời Chúa tiếp thêm sinh lực cho chúng ta. Thật vậy, sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mời gọi chúng ta đưa ra một lựa chọn triệt để dành cho Ngài.

2.MEDITATIO
Trong Mùa Vọng này, tôi có nỗ lực lắng nghe và thực hành các mệnh lệnh của Chúa và bước theo đường lối của Ngài không ?
Tôi có đáp ứng đầy đủ, trong sự cam kết triệt để, với việc Chúa Giêsu đến trong cuộc đời tôi không ?
Tôi kết nối với đức tin của mình ở điểm nào ? Tôi cứng nhắc trong đức tin của mình theo những cách nào ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con vô trách nhiệm và đầy rẫy thất thường. Chúng con không tập trung vào Chúa và thiếu cam kết với Chúa. Xin cho chúng con một cái nhìn mới về cuộc sống và sự háo hức được làm việc cho nước Chúa đến. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến ! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ngài làm bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi

5.ACTIO
Cầu xin cho có một cái nhìn đầy ân sủng về cuộc sống. Hôm nay, tôi xem xét con người và sự kiện xung quanh tôi. Tôi biết ơn về những “ân huệ” mà tôi đã nhận được thông qua những con người và sự kiện đó.
Trong những khoảnh khắc khó khăn, tôi đổi mới lựa chọn cơ bản của tôi đối với Chúa Giêsu Kitô.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.