Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Tro, 19-02-2021 Mt 9, 14-15  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cho thấy ý nghĩa đích thật của việc chay tịnh”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu sau Lễ Tro, 19-02-2021

Mt 9, 14-15

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cho thấy ý nghĩa đích thật của việc chay tịnh”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay”

          Không giống như các môn đệ của Pharisiêu và Gioan Tẩy giả, các môn đệ của Chúa Giêsu không có kỷ luật khổ hạnh chay tịnh. Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 14-15), Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Gioan, – những người nêu ra vấn đề -, biết rằng đối với các môn đệ đang có Chúa Kitô ở với mình, thì chay tịnh là không thích hợp. Khách dự tiệc cưới không ăn chay, nhưng vui mừng trong sự hiện diện của chú rể. Cũng vậy, việc lưu ngụ của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài là thời gian gắn bó mật thiết, chứ không phải thời gian để tang. Do đó, ăn chay, hoặc các biểu tượng đau buồn hoặc tang tóc khác là không đúng chỗ. Trong sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu sử dụng mọi khoảnh khắc để hướng dẫn các môn đệ của mình đến chỗ tham gia mật thiết vào định mệnh vượt qua của Ngài. Khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa được hoàn thành và sự cứu rỗi triệt để đã hoàn tất, thì lúc đó các môn đệ của Chúa sẽ ăn chay. Và ăn chay như vậy là vì một lý do rất đặc biệt: tập trung vào Chúa Kitô. Các môn đệ của Chúa Kitô, qua thời gian và không gian, sẽ ăn chay để có thể trở nên nhạy cảm hơn với khuôn mặt của Chúa Kitô hiện diện trong hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ của người nghèo, người túng thiếu và người yếu đau. Trong mùa Chay, họ đặc biệt dấn mình ăn chay để có thể trở nên dễ chấp nhận hơn, trước ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và tham gia hiệu quả vào các công việc thương xót của Chúa Kitô.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi quyết định thực hiện những hình thức chay tịnh nào cho Mùa Chay năm nay? Làm thế nào tôi có thể thu được những hoa trái tốt nhất từ Mùa Chay của tôi?

–      Đối với tôi, đâu là ý nghĩa cá nhân của việc chay tịnh và kiêng khem? Liệu loại chay tịnh và kiêng khem mà tôi thực hành có tương ứng với ý muốn cứu độ của Thiên Chúa không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, khi còn ở trần gian với các môn đệ, Chúa đã không yêu cầu họ ăn chay. Nhưng bây giờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa đã hoàn tất, chúng con cần phải ăn chay để có cái nhìn rõ ràng hơn và sẵn sàng hơn để làm theo tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con nhận thức được sự hiện diện của Chúa trong những người nghèo và người yếu thế và đáp ứng nhu cầu của họ. Xin cho kỷ luật chay tịnh của chúng con mang lại hoa trái trong những công việc cụ thể của bác ái và công lý. Xin cho những hy sinh Mùa Chay của chúng con đẩy nhanh sự đến của nước Chúa. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa. Chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ…”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Tôi để dành những hoa trái của việc chay tịnh Mùa Chay và việc từ bỏ của tôi, cho những nạn nhân của thiên tai và nhân tai và / hoặc những người thiếu thốn trong cộng đoàn địa phương của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.