Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII-TN, 12-11-2020 Thánh Giôsaphát, giám mục tử đạo (Lc 17, 20-25)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy rằng Triều Đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần XXXII-TN, 12-11-2020

Thánh Giôsaphát, giám mục tử đạo

Lc 17, 20-25

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy rằng Triều Đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Triều Đại Thiên Chúa ở giữa các ông”

          Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 17, 20-25), người Pharisiêu hỏi Chúa Giêsu khi nào Triều đại Thiên Chúa sẽ đến. Chúa trả lời: “Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông”. Triều đại thiên sai đã được khai sinh với Chúa Giêsu và (triều đại này) có thể cảm nhận được cách sâu sắc trong sứ vụ nhân ái của Ngài đối với người nghèo và người đau khổ. Triều đại đó đang âm thầm lớn lên và phát triển, nhưng những ai khước từ con người của Chúa Giêsu thì không thể nhận ra được triều đại đó. Như thế, đối với những người Pharisiêu không tin, thì việc tìm kiếm triều đại Thiên Chúa ở đây hay ở kia quả là vô ích và việc đòi có những “dấu hiệu” ngoạn mục để biết triều đại Thiên Chúa đến khi nào và ở đâu, quả là táo bạo, tự phụ.

          Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ về sự hoàn tất chung cuộc của Triều đại Thiên Chúa đang hoạt động trong họ. Nhưng trước khi điều này xảy ra, Chúa Giêsu phải trải qua sự đau khổ rất lớn và bị từ chối. Trong thời gian chuyển tiếp này, ngay cả các môn đệ cũng sẽ tuyệt vọng về sự xuất hiện vinh quang của Con Người, và điều này có thể khiến họ nghe theo những tiên tri giả và những lý thuyết quanh co về sự xuất hiện cuối cùng của Ngài. Giá như họ dành toàn bộ sự chú ý cho Triều đại Thiên Chúa đang hoạt động trong họ, thì họ sẽ sẵn sàng cho sự trở lại vinh quang của Con Người vào thời gian cuối cùng. Chúa Giêsu đảm bảo với các môn đệ rằng ngày vinh quang của Ngài là hiển nhiên, không thể nhầm lẫn – ngày đó sẽ sống động và mạnh mẽ như tia chớp lóe lên và sáng bừng cả bầu trời.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Chúa Giêsu nói: “Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông!” Tôi có tìm thấy dấu hiệu của Triều đại Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi, trong cuộc sống của quốc gia tôi hoặc trong cuộc sống của cộng đoàn của tôi chưa?

–      Tôi có tin rằng Triều đại Thiên Chúa đang ở trong tôi và đang phát triển theo hướng hoàn thiện không?

–      Tôi làm gì để thúc đẩy sự xuất hiện chung cuộc của Triều đại Thiên Chúa?

–      Thập giá trong cuộc đời tôi, cụ thể đau khổ. Tôi nhìn đau khổ với cái nhìn nào? Tôi làm gì khi gặp đau khổ?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, chúng con thực sự tin lời Chúa: “Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông”. Khi chúng con cống hiến bản thân cho các công việc của công lý, hòa bình và thương xót, chúng con cảm nhận được sức mạnh của triều đại Thiên Chúa trong chúng con. Xin ban cho chúng con ân sủng trung thành để khi Chúa đến trong vinh quang lúc tận thế, chúng con có thể vui mừng với Chúa trong nước trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Bằng những việc làm của lòng thương xót và sự trắc ẩn, và với những nỗ lực kiến tạo hòa bình, tôi thúc đẩy việc tiến tới chung cuộc của Triều đại Thiên Chúa.

–      Tôi làm những gì có thể để xóa bỏ mọi hình thức nô lệ do tội lỗi gây ra.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.