Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII-TN, 19-10-2023 Lc 11, 47-54 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chịu bách hại”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XXVIIITN, 19-10-2023

Lc 11, 4754

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chịu bách hại

1.LECTIO

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu …từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a”

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 47-54), Chúa Giêsu kêu gọi các thầy thông Luật giải trình trách nhiệm. Họ xây cất những ngôi mộ đẹp cho các tiên tri mà tổ tiên của họ đã sát hại. Nhưng thái độ thù địch và sự chống đối của họ đối với những lời tiên tri của Chúa Giêsu lại sao chép lại chính những hành động của tổ tiên họ, những người đã bắt bớ và giết hại các tiên tri. Vị Tôn Sư Thần Linh còn quở mắng họ đã “lấy đi chìa khóa sự hiểu biết”. Họ đã bóp méo sự hiểu biết đúng thực về Thiên Chúa và sự cứu độ. xuyên tạc và lạm dụng Luật pháp, họ không được vào Nước Thiên Chúa ; họ còn ngăn chặn, không cho những người khác vào. Sự kiện của ngày hôm nay kết thúc một cách đáng ngại. Khi Chúa Giêsu rời đi, các thầy thông Luật cấu kết với những người Pharisiêu để chỉ trích Chúa một cách cay đắng. Họ còn đặt bẫy gài Chúa, có ý bắt chộp Chúa nói điều gì đó sai.

2.MEDITATIO
Có bao giờ tôi gặp sự thù địch hoặc bắt bớ vì công bố đức tin Kitô giáo chưa ? Tôi đã phản ứng lại như thế nào ?
Nhiều người muốn gia nhập Đạo Công Giáo, nhưng đã bị ngăn cản và họ không còn tin nữa vì thái độ phản Tin Mừng của các Kitô hữu. Tôi có kinh nghiệm nào về điều này không ?
Các thầy thông Luật chỉ trích Chúa Giêsu là người đã suy nghĩ và hành động theo một cách khác. Không khó tìm ra lý do để chỉ trích bất cứ ai có suy nghĩ khác mình. Tôi có kinh nghiệm nào về điều này không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con ca ngợi Cha đã rộng ban những ơn phúc thiêng liêng của Cha, đặc biệt kêu gọi chúng con nên thánh và tiền định cho chúng con làm con cái yêu dấu của Cha trong Đức Kitô. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con tham dự trọn vẹn vào kế hoạch cứu độ của Cha là hợp nhất mọi dân tộc và phục hồi mọi sự trong Đức Kitô. Xin củng cố chúng con khi chúng con bị bắt bớ và thù địch vì sống thực với đức tin của mình. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Họ bắt đầu căm giận Người ra mặt.

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho các Kitô hữu hiện đang bị bách hại vì đức tin, và tôi tìm cách giúp đỡ những người tị nạn Kitô hữu.
Bằng sự cam kết đối với phẩm giá con người và sự chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tôi thúc đẩy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa : khôi phục mọi sự trong Đức Kitô.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.