Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII-TN, 15-10-2020 Thánh Têrêsa Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (Lc 11, 47-54) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chịu bách hại”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần XXVIII-TN, 15-10-2020

Thánh Têrêsa Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Lc 11, 47-54

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chịu bách hại”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu …từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a”

          Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 47-54), Chúa Giêsu kêu gọi các thầy thông Luật giải trình trách nhiệm. Họ xây cất những ngôi mộ đẹp cho các tiên tri mà tổ tiên của họ đã sát hại. Nhưng thái độ thù địch và sự chống đối của họ đối với những lời tiên tri của Chúa Giêsu lại sao chép lại chính những hành động của tổ tiên họ, những người đã bắt bớ và giết hại các tiên tri. Vị Thầy thần linh còn quở mắng họ là đã “lấy đi chìa khóa sự hiểu biết”. Họ đã bóp méo sự hiểu biết đúng thực về Thiên Chúa và sự cứu độ. Vì xuyên tạc và lạm dụng Luật pháp, họ không được vào Nước Thiên Chúa; họ còn ngăn chặn, không cho những người khác vào. Sự kiện của ngày hôm nay kết thúc một cách đáng ngại. Khi Chúa Giêsu rời đi, các thầy thông Luật cấu kết với những người Pharisiêu để chỉ trích Chúa một cách cay đắng. Họ còn đặt bẫy gài Chúa, có ý bắt chộp Chúa nói điều gì đó sai.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Có bao giờ bạn gặp sự thù địch hoặc bắt bớ vì công bố đức tin Kitô giáo chưa? Bạn đã phản ứng lại như thế nào?

–      Nhiều người muốn gia nhập Đạo Công Giáo, nhưng đã bị ngăn cản và họ không còn tin nữa vì thái độ phản Tin Mừng của các Kitô hữu. Bạn có kinh nghiệm nào về điều này không?

–      Các thầy thông Luật chỉ trích Chúa Giêsu là người đã suy nghĩ và hành động theo một cách khác. Không khó tìm ra lý do để chỉ trích bất cứ ai có suy nghĩ khác mình. Bạn có kinh nghiệm nào về điều này không?

–      Thánh “Têrêxa Avila là một người đàn bà hoàn toàn sống cho Chúa, nghĩa là một người đàn bà cầu nguyện, kỷ luật và biết cảm thông. Trái tim của Têrêxa hoàn toàn thuộc về Chúa. Đã thách thức tất cả mọi chống đối của người cha để gia nhập dòng kín, Têrêxa cũng tiếp tục đương đầu với không biết bao nhiêu chống đối khác khi muốn cải tổ Dòng Kín. Người đàn bà yếu đuối này chỉ còn một nơi nương tựa duy nhất: đó là Thiên Chúa.- Là một người sống cho Chúa hoàn toàn, Têrêxa cũng hoàn toàn sống cho người khác. Canh tân cuộc sống của mình, Têrêxa cũng không ngừng đi khắp đó đây để giúp người khác canh tân cuộc sống. – Suốt cuộc đời trải qua trong gian lao và thử thách, về cuối đời, Thánh nữ đã thốt lên: ‘Ôi lạy Chúa, tất cả những ai làm việc cho Chúa đều được đáp trả bằng gian lao, khốn khó. Nhưng cao quý thay phần thưởng dành cho những ai yêu mến Chúa, nếu họ hiểu được giá trị của nó” (Sách Lẽ Sống).

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con ca ngợi Cha đã rộng ban những ơn phúc thiêng liêng của Cha, đặc biệt kêu gọi chúng con nên thánh và tiền định cho chúng con làm con cái yêu dấu của Cha trong Đức Kitô. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con tham dự trọn vẹn vào kế hoạch cứu độ của Cha là hợp nhất mọi dân tộc và phục hồi mọi sự trong Đức Kitô. Xin củng cố chúng con khi chúng con bị bắt bớ và thù địch vì sống thực với đức tin của mình. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Họ bắt đầu căm giận Người ra mặt”.

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiện đang bị bách hại, và xem có cách nào giúp đỡ những người tị nạn Kitô hữu.

–      Bằng sự cam kết đối với phẩm giá con người và sự chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, hãy cố gắng thúc đẩy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa “khôi phục mọi sự trong Đức Kitô”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.