Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX-TN, 22-10-2020 Lc 12, 49-53 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Vị Tiên tri của sự mâu thuẫn”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần XXIX-TN, 22-10-2020

Lc 12, 49-53

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Vị Tiên tri của sự mâu thuẫn”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 12, 49-53) trình bày những chia rẽ mà sứ mệnh của Chúa Giêsu tạo ra ngay cả trong các gia đình. Cách thức của Chúa Giêsu gây xúc tác cho sự chia rẽ và khiêu khích xung đột giữa những người đã triệt để lựa chọn Ngài và những người không lựa chọn Ngài. Aelred Rosser nhận xét: “Sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói đến với sự nhấn mạnh như vậy (liệt kê một số mối quan hệ gia đình để nhấn mạnh) là một hệ quả tất yếu của một đức tin được thực hành tốt. Trong mỗi cuộc đời, sẽ có lúc sự lựa chọn làm Kitô hữu thực sự mâu thuẫn với sự lựa chọn khác. Khi khoảnh khắc đó đến, chúng ta nhận ra sự chia rẽ mà Chúa Giêsu đã mang vào trong thế gian. Sự bình an đến từ việc lựa chọn đúng cũng là điều do Chúa Giêsu đã mang đến, nhưng đó là sự bình an của ngài, không phải thứ bình an mà thế gian ban tặng”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có sẵn sàng chấp nhận sự thanh thoát, sự từ bỏ và sự chống đối mà sự bình an của Đức Kitô có thể đòi hỏi không?

–      Tìm kiếm sự kết hợp với Chúa Giêsu là nguyên nhân của sự chia rẽ. Điều này có xảy ra với tôi ngày hôm nay không?

–      Tôi có sẵn sàng kết hợp hoàn toàn với Đức Kitô và, trong Ngài, sẵn sàng trở thành “dấu hiệu của sự mâu thuẫn” trong thế giới ngày nay không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tiên tri của sự mâu thuẫn. Xin ban cho chúng con ân sủng để trung thành khi sự lựa chọn triệt để của chúng con dành cho Chúa đã tạo ra sự chia rẽ. Xin giúp chúng con chấp nhận sự thanh thoát và chống đối mà việc cam kết làm Kitô hữu của chúng con đòi hỏi. Xin cho chúng con trải nghiệm sự bình an mà Chúa mang đến, chứ không phải thứ hòa bình lừa dối mà thế gian dâng tặng. Xin cho cuộc sống của chúng con cắm rễ trong Chúa và củng cố chúng con tận thâm tâm, bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Trong khi tránh những thỏa hiệp dễ dàng và những trao đổi dễ dãi, tôi cố gắng mang sự bình an của Đức Kitô đến cho một hoàn cảnh đau khổ cần được chữa lành và hòa giải.

–      Tôi can đảm để trở thành “dấu hiệu của sự mâu thuẫn” khi tình huống bắt buộc.

–      Trong những hành động và lựa chọn hàng ngày của tôi, tôi tìm cách bắt rễ sâu trong tình yêu thương của Đức Kitô.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.