Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII-TN, 28-7-2022 Mt 13, 47-53 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nước Ngài giống như chuyện chiếc lưới”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XVII-TN, 28-7-2022

Mt 13, 4753

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nước Ngài giống như chuyện chiếc lưới

1.LECTIO

“Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài”.

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 47-53), Chúa Giêsu cho chúng ta nghe dụ ngôn về chiếc lưới thả xuống biển. Chiếc lưới được người đánh cá kéo vào bờ, mang theo mọi loại cá của một vùng biển khép kín. Trong mẻ cá mới đánh bắt được này, có một số cá không ăn được và một số khác bị coi là ô uế theo luật của người Do Thái, nên những thứ này sẽ phải được ném trở lại biển. Những con cá ăn được sẽ được tách ra và cho vào giỏ đựng. Dụ ngôn lưới cá nhấn mạnh cùng một điểm như dụ ngôn về cỏ lùng mọc giữa lúa: tốt và xấu tồn tại cùng nhau cho đến hết thời gian, khi Con Người thực hiện cuộc phán xét cuối cùng.

Kết thúc loạt dụ ngôn của mình, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi quan trọng: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Các môn đệ trả lời một cách nhấn mạnh : “CÓ”. Vị Tôn Sư thần linh đã giúp họ đi sâu vào ý nghĩa của Nước Thiên Chúa bằng việc sử dụng các dụ ngôn. Các môn đệ giống như những “kinh sư”, nghiên cứu Lời Chúa. “Kho lưu trữ” về cuộc sống của họ chứa đựng những điều “mới” – là giáo huấn của Chúa Giêsu – và những điều đã cũ – là luật pháp và các tiên tri. Các môn đệ được mời gọi nhận ra hành động hoàn toàn mới mẻ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dưới ánh sáng của truyền thống Cựu Ước. Họ nhận ra rằng sứ điệp của Chúa Giêsu về Nước Chúa hiện được ưu tiên hơn so với cái cũ và mang lại cho cái cũ ý nghĩa mới.

2.MEDITATIO
Tôi có chuẩn bị mình cho ngày phán xét, bằng những hành động bác ái để tôi có thể trở thành đối tượng của lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa không ?
Tôi có trân trọng sự mới mẻ triệt để của biến cố Chúa Kitô và xem xét biến cố đó dựa vào bối cảnh của Luật pháp và các tiên tri không ?
Kinh nghiệm của Chúa Giêsu có thấm nhiễm vào tôi và thay đổi cái nhìn của tôi, giúp tôi khám phá ra những điều của Thiên Chúa theo một cách khác ?
Diễn từ về các dụ ngôn mạc khải điều gì cho tôi về Nước Trời?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, vào ngày tận thế, xin cho chúng con được là đối tượng ân sủng cứu độ của Chúa. Khi chiếc lưới số phận của chúng con được kéo vào bờ vĩnh cửu, xin thương kể chúng con vào số những người được Chúa cứu chuộc. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa để, như những kinh sư của Nước Trời, chúng con có thể vui mừng về sự mới mẻ triệt để của công trình cứu độ của Chúa, và nhìn thấy chiều sâu ý nghĩa của công trình đó dựa vào bối cảnh của Luật pháp và các tiên tri. Xin giúp chúng con ngoan ngoãn và đáp ứng thuận lợi với bàn tay khéo léo của Cha trên trời, người thợ gốm thần linh. Chúa hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.

5.ACTIO
Bằng những hành động bác ái và tử tế, tôi chuẩn bị tôi cho cuộc gặp gỡ dứt khoát với lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa vào giờ chết và vào lúc tận thế.
Tôi quyết tâm hàng ngày mở lòng và đáp ứng thuận theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, là người Thợ gốm thần linh.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

Comments are closed.