Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên – Ngày 30/07/2022

Lời Chúa: Mt 14, 1-12

Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

“Ông Gioan nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4).

Trong xã hội lọc lừa, gian dối, sự thật không còn được coi trọng và người làm chứng cho sự thật dần mất đi dũng khí để bảo vệ chân lý! Giữa thế hệ gian tà ấy, người Kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật. Trong bài đọc I, tiên tri Giêrêmia đã nghe tiếng Chúa và trung thành tuyên sấm. Trong bài Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa can đảm nói sự thật dẫu ảnh hưởng đến mạng sống. Bởi đâu các ngài có được sự can trường và lòng trung tín đó? Người Kitô hữu cần làm gì để sống và làm chứng cho sự thật?

Khởi đầu đoạn Tin Mừng, thánh Matthêu cho thấy sự ngộ nhận của Hêrôđê: “Đó là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ” (Mt 14,1). Xưa kia, Hêrôđê đã không dám chấp nhận sự thật: Ngài không được phép lấy vợ của anh trai mình (x. Mt 14,4); nên sau này, ông cũng không thể biết được sự thật về Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Trái ngược với thái độ phớt lờ sự thật của Hêrôđê, Gioan Tẩy Giả đã can đảm can ngăn vua dầu bị bắt trói và tống ngục. Cũng thế, ngôn sứ Giêrêmia đã khẳng khái tuyên sấm cho dân những điều Chúa phán liên quan tới nhà Israel mà không lo ngại sự kết án của dân chúng.

Là người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận làm chứng cho sự thật, loan báo sự thật và sống sự thật như Lời Chúa đã dạy: “Có thì nói có không thì nói không” (Mt 5,37). Khi sống theo giới răn thứ 8: tôn trọng sự thật, người tín hữu đang loan báo Đấng là đường là sự thật và là sự sống (x. Ga 14,6). Chính Chúa Giêsu đã đến thế gian để loan báo sự thật về Chúa Cha, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và nhất là về chính Người để ai tin vào Người thì được sống đời đời.

Vậy bởi đâu ngôn sứ Giêrêmia và Gioan Tẩy Giả có được sự can trường và trung tín để làm chứng cho sự thật? Câu trả lời hệ tại ở mối tương quan gắn bó với Chúa. Bề sâu nội tâm tỉ lệ thuận với bề dày của sự can trường đức tin. Sự trung thành cho đến chết của hai vị ngôn sứ là bằng chứng thuyết phục cho thấy sự gắn kết mật thiết với Thiên Chúa. Người Kitô hữu làm sao để gắn bó với Chúa? Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận Thánh Thể Chúa, mở đôi tai để lắng nghe Lời Chúa và mở đôi tay để phục vụ. Chính Chúa hứa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56) và ở nơi khác Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23). Đó là cách thế để nội tâm hóa đời sống của mình và gắn bó nên một với Chúa, ngõ hầu như thánh Phaolô, chúng ta xác tín: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8,39). Chỉ khi gắn bó sâu xa với Chúa Giêsu trong tình yêu, mỗi người chúng ta mới đủ sức mạnh để sống và làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa, là người Kitô hữu, chúng con có bổn phận sống và làm chứng cho sự thật vì sự thật sẽ giải thoát chúng con. Xin ban ơn trợ giúp để khi càng tìm kiếm Chúa, Đấng là Sự Thật, chúng con càng sống theo sự thật và yêu mến Chúa, ngõ hầu được nên thánh thiện và hưởng hạnh phúc đời sau. Amen


Comments are closed.