Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI-TN, 27-7-2023 Mt 13, 10-17  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy bằng dụ ngôn”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XVI-TN, 27-7-2023

Mt 13, 10-17

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giảng dạy bằng dụ ngôn

1.LECTIO

Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”

Trong Tin Mừng (Mt 13, 10-17) chúng ta thấy Chúa Giêsu sử dụng những câu chuyện để truyền đạt các giá trị Nước Trời. Chúa nói với mọi người bằng dụ ngôn để mạc khải các mầu nhiệm về triều đại của Thiên Chúa. Sứ điệp Tin Mừng đòi hỏi một đáp trả tích cực và cần phải có sự cởi mở của tâm hồn. Các dụ ngôn và các câu chuyện cần phải được chiêm niệm và ‘nội tâm hóa’. Giảng dạy bằng các dụ ngôn là một hành động thương xót của Vị Tôn Sư thần linh chìa tay ra với những người muốn được cứu độ. Người đơn sơ và ngây thơ như con trẻ có thể lượm lặt được sự khôn ngoan mang lại sự sống trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu. Những ai cố tình đóng cửa trái tim của mình với Chúa Giêsu sẽ không được sức mạnh của các dụ ngôn đụng chạm tới. Vì tâm hồn họ thô thiển, không tinh tường, nên họ nhìn mà không thấy ; nghe mà không hiểu. Họ không biết gì về sứ điệp cứu độ và không được thúc đẩy sám hối và biến đổi. Sự thiếu hiểu biết của họ là kết quả của định kiến của họ, cho rằng Chúa Giêsu không đáp ứng các tiêu chuẩn của họ về Đấng Thiên Sai.

2.MEDITATIO
Chúa Giêsu nói : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”. Khi tôi đọc Tin Mừng, tôi là người không hiểu gì hay là người được ban cho khả năng hiểu biết Mầu nhiệm Nước Trời ?
Ân sủng vô vị lợi của Chúa Cha có vai trò gì trong việc hiểu những dụ ngôn của Chúa Giêsu ?
Tôi đồng hóa mình với dụ ngôn nào của Chúa Giêsu nhiều hơn? Tại sao ?
Tôi có nỗ lực cá nhân để đào sâu đức tin của tôi bằng cách suy tư trong cầu nguyện về lời của Chúa không ?
Tôi có tiếp tục coi trọng ý nghĩa mang lại sự sống trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói bằng dụ ngôn để mạc khải cho chúng con những mầu nhiệm Nước Trời và để tỏ cho chúng con thấy tình trạng tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con dễ tiếp nhận lời của Chúa. Xin ban cho chúng con ân sủng và sự khôn ngoan mà chúng con cần để đi sâu vào ý nghĩa các dụ ngôn của Chúa. Xin để cho sứ điệp mang lại sự sống của Chúa biến đổi chúng con. Xin giúp chúng con ưa chuộng “nguồn nước sự sống” và không bao giờ chọn đào cho mình “những bể chứa rò rỉ, không giữ được nước”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời

5.ACTIO
Tôi chú ý đặc biệt đến các dụ ngôn của Chúa Giêsu, nhất là khi chúng được công bố trong cử hành phụng vụ.
Tôi nỗ lực tối đa để lượm lặt sứ điệp của dụ ngôn Chúa muốn nói cho tôi và cho cộng đoàn của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.