Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX-TN, 08-6-2023 Mc 12, 28-34 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và người thân cận”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần IX-TN, 086-2023

Mc 12, 2834

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và người thân cận

1.LECTIO

“Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”

Các căn bệnh xã hội đòi phải được chữa lành của thời đại chúng ta đang thách thức chúng ta thực hành giới luật yêu thương được trình bày trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 12, 28-34): “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng… Hãy yêu người thân cận như chính mình”. Sự khẳng định của Chúa Giêsu về tầm quan trọng nguyên thủy của giới luật tình yêu với hai khía cạnh, có thể được hiểu dưới ánh sáng của bài đọc Cựu Ước (x. Đnl 6, 2-6), trong đó nhấn mạnh đến nghĩa vụ của dân Israel là yêu Chúa hết lòng. Nhưng Chúa Giêsu làm thấm đẫm giới luật “tình yêu Thiên Chúa” bằng một ý nghĩa mới, khi thêm vào những chữ : “Hãy yêu người thân cận như chính mình”, trích từ Sách Lêvi (19, 8).

Ý nghĩa thực sự của tình yêu đối với Thiên Chúa và người thân cận được kết tinh trong chính cuộc đời và con người của Chúa Giêsu, đặc biệt trong sự tự hiến và tình yêu hiến tế của Ngài trên thập giá. Bởi vì Thiên Chúa, trong Con của Ngài, là Chúa Giêsu, đã yêu thương chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng được trao cho khả năng để yêu thương. Giới răn yêu Chúa và người lân cận tuôn ra từ tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa, thì yêu Chúa và người lân cận cách hết lòng là việc có thể thực hiện.

2.MEDITATIO
Đâu là đáp trả của tôi trước mệnh lệnh lớn lao của Chúa Giêsu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, … Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Tôi làm thế nào để đưa mệnh lệnh hai mặt này vào thực hành ? Tôi có khả năng hết lòng yêu thương và phục vụ không ? Nếu không, tôi phải làm gì để cải thiện năng lực yêu thương và cho đi của tôi ?
Điều gì là quan trọng nhất trong đạo đối với tôi ? Ưu tiên quan trọng nhất đối với tôi trong việc thực hành đạo là gì ?
Hiện nay, tôi đang ở gần hoặc xa Nước Thiên Chúa hơn, so với vị tiến sĩ được Chúa Giêsu ca ngợi trong Tin Mừng ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu Thiên Chúa hết lòng và đã yêu người lân cận như chính mình. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện cho chúng con với tư cách là Người yêu mến những kẻ thuộc về mình “cho đến cùng”. Ôi Thánh Thể thần linh, ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô đang bùng cháy trên bàn thờ thế giới, khiến Giáo Hội được Chúa an ủi, thậm chí còn chu đáo hơn trong việc lau sạch những giọt nước mắt đau khổ và duy trì những nỗ lực của tất cả những ai khao khát công lý và hòa bình. Xin cho tình yêu của Chúa chiến thắng, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng; ngươi phải yêu người thân cận như chính mình

5.ACTIO
Tôi làm cho mệnh lệnh Mến Chúa Yêu Người của Chúa Giêsu thực sự tác động và định hình cuộc sống hàng ngày của tôi.
Tôi để cho những lời của Chúa Giêsu và sự hy sinh Thánh Thể của Ngài thách thức tôi yêu thương và đón nhận những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương trong thế giới bị chia cắt và bị thương tổn ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.