Thứ Bảy tuần IX Thường Niên – Ngày 10/6/2023

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

 


Suy niệm

BÀI HỌC CỦA NGƯỜI VÔ DANH

“Bà này bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44)

Cổ nhân có câu “tam nhân hành tất có người là thầy” để nhắc nhở mỗi người về việc luôn

học hỏi từ những người xung quanh. Từ người khác, chúng ta luôn học được một điều gì đó. Bài Tin Mừng hôm nay, lời Chúa Giêsu cho chúng ta hai hình ảnh để nhắc ta học những điều tốt và tránh những điều không nên làm từ những người chúng ta gặp gỡ.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ những bài giảng của Chúa Giêsu đang diễn ra tại Giêrusalem. Nội dung bài giảng của Ngài đến từ những quan sát thực tế mà Ngài dùng làm chất liệu để hướng dẫn các môn đệ. Mở đầu đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu lên một loạt những lời tố cáo các kinh sư “ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.” Nặng nhất là lời “Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.” Đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giêsu tỏ ra rất nghiêm khắc và cảnh cáo chúng ta về ba điểm: Thứ nhất là coi chừng về địa vị của mình, đừng nghĩ là mình được điều đó do khả năng hay do bản thân xứng đáng mà không muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Thứ hai là cảnh cáo việc muốn được coi trọng, muốn được người khác phục vụ và tôn vinh vì khi đó ta đang đi ngược lại Tin Mừng – ta đang làm cho mình lớn lên và làm Chúa nhỏ đi. Thứ ba là lời cảnh cáo lợi dụng Thiên Chúa tìm tư lợi như hình thức thăng quan tiến chức.

Trích đoạn Tin Mừng không dừng ở đoạn những gương xấu bị Chúa Giêsu lên án, nhưng một hình ảnh thật đẹp từ nơi người phụ nữ vô danh mà được Chúa Giêsu trông thấy. Bà bỏ vào thùng tiền dâng cúng số tiền rất nhỏ nhưng lại được Chúa khen là bỏ nhiều hơn ai hết. Lý do vì “bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” chứ không bỏ vào tiền dư bạc thừa. Nơi người phụ nữ nghèo, Chúa Giêsu thấy được một lễ dâng của lòng hy sinh, của sự hào hiệp dâng hiến cho Chúa mà mình phải tổn thiệt. Sự dâng hiến trọn vẹn “bỏ vào đó tất cả tài sản” không giữ lại gì cho mình. Nhờ đó, Chúa nêu gương quảng đại và là mẫu người yêu mến Chúa.

Một bài Tin Mừng với hai hình ảnh cùng hai bài học và hai lối sống khác nhau. Mỗi người hãy tìm thấy điều hay nơi người khác mà học theo, nhưng theo tinh thần Tin Mừng là vì yêu mến Chúa. Đồng thời, nếu chúng ta thấy điều người khác đang làm đáng lên án thì đừng vội kết án họ khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn, kẻo ta lại trở thành những quan tòa bất công. Hãy học với Đức Mẹ ghi nhớ các sự kiện rồi suy ngẫm trong lòng, nhờ Đức Mẹ chỉ cho điều nào đẹp ý Chúa thì mau mắn thi hành.

Lạy Chúa, xin cho con thấy bằng đôi mắt của Chúa để con thấy điều Chúa muốn con học. Xin cho con nghe bằng đôi tai của Chúa để biết điều Chúa dạy mà thi hành. Và xin cho con có trái tim của Chúa để con yêu mến Chúa và mọi người như Chúa đã yêu. Amen


Comments are closed.