Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, 12-5-2022 Ga 13, 16-20  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, 125-2022

Ga 13, 16-20

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ

1.LECTIO

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy

Năm câu của Tin Mừng hôm nay (Ga 13, 16-20) rút ra hai kết luận từ việc rửa chân (x. Ga 13, 1-15). Năm câu này nói (a) về sự phục vụ là đặc điểm chính của những người theo Chúa Giêsu, và (b) về căn tính của Chúa Giêsu, sự mặc khải của Chúa Cha.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu củng cố ý nghĩa của việc rửa chân như một hành động tiên tri, khi kêu gọi các Kitô hữu hãy trở nên những tôi tớ khiêm nhường và hãy hoàn toàn dìm mình vào trong định mệnh vượt qua là cái chết và sự phục sinh của Chúa. Không tôi tớ nào lớn hơn chủ; không sứ giả nào lớn hơn người đã sai kẻ ấy đi. Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của mình đưa tấm gương phục vụ khiêm tốn của Chúa vào thực hành. Tuy nhiên, lúc này đây, Giuđa Iscariot đang tìm cách phản bội Chúa. Vào lúc dẫn vào cuộc xung đột cuối cùng này, Giuđa đã hạ giá việc chia sẻ của hắn với Chúa Giêsu và từ chối tin vào Lời nói ‘TÔI LÀ’ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy Ngài hoàn toàn kiểm soát tình hình. Chúa tuyên bố sự phản bội của Giuđa đã khớp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa : để Kinh Thánh được nên trọn. Kế đến, Chúa Giêsu nhấn mạnh nguyên tắc hiệp nhất của người môn đệ với Vị Thầy Thần Linh : Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”.

2.MEDITATIO
Tôi có sẵn sàng chia sẻ định mệnh vượt qua của Chúa Kitô không ?
Tôi có vui lòng thi đua với Chúa Kitô, trở nên đầy tớ khiêm nhường và trung thành của Thiên Chúa không ?
Tôi có sẵn sàng làm chứng bằng cuộc sống của mình rằng Chúa Giêsu là Cứu Chúa của con người không ?
Tôi có cam kết hoàn toàn và cá nhân với Chúa Kitô Cứu thế không ?
Chúa Giêsu biết cách chung sống với những người không chấp nhận Ngài. Tôi có biết cách sống như vậy không ?
Làm thế nào tôi có thể biến cuộc sống của mình trở thành một sự phục vụ lâu dài dành cho người khác ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Kitô Phục sinh, Chúa được Chúa Cha sai đến làm Đấng cứu độ chúng con. Chúa cũng sai phái chúng con vào thế gian để công bố Niềm vui Phục Sinh và sức mạnh cứu rỗi của Chúa. Xin giúp chúng con trung thành và sinh hoa kết trái trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy

5.ACTIO
Hôm nay, tôi đặc biệt ‘thi đua theo mẫu gương của Chúa Giêsu là người đầy tớ khiêm nhường.
Và, bằng hành động của người môn đệ, tôi làm cho những người xung quanh tôi nếm trải niềm vui của Tin Mừng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.