Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng, 16-12-2021 Lc 7, 24-30 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy giả là Tiền Hô của Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng, 16-12-2021

Lc 7, 24-30

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy giả là Tiền Hô của Ngài”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Gioan là sứ giả dọn đường cho Chúa đến”

        Chúa Giêsu mô tả cách sinh động về Gioan Tẩy giả : không phải một cây sậy phất phơ trước gió, mà là một tiên tri trung thành; và không chỉ là một tiên tri, mà còn là tiền hô của Đấng Mêsia. Gioan dọn đường cho Chúa. Như người tiền hô, Gioan tỏ cho thấy và chỉ rõ Đấng Mêsia cho đám đông, thách thức họ sám hối.

        Chân phước James Alberione nhận xét: “Bây giờ chúng ta hãy xem xét việc chúng ta chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh… Sự chuẩn bị của chúng ta liên quan đến một khía cạnh tiêu cực… Gioan Tẩy giả được lệnh phải rao giảng trong sa mạc. Vì vậy, ông đã đi khắp đất nước dọc theo sông Gio-đan, rao giảng phép rửa sám hối để cầu ơn tha tội, phù hợp với lời tiên tri của Isaia :

        Có tiếng hô : ‘Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40, 3)… Chúng ta hãy đặt mình vào con đường của Thiên Chúa. Hành động đầu tiên chắc chắn là phải loại bỏ điều ác: điều chỉnh tình cảm, suy nghĩ và ý chí. Chúng ta hãy bắt ý muốn của ta phục tùng Thiên Chúa, chỉ tìm kiếm và luôn luôn tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa. Còn những gì đang được chúng ta chất chứa thì sao ? Mọi thung lũng phải lấp cho đầy… Có rất nhiều sự trống rỗng trong trái tim của chúng ta. Hãy lấp đầy nó… Chúa đến để mang lại cho chúng ta những ân sủng… Do đó, có hai việc : thứ nhất, lấy đi những gì cản trở ân sủng ; thứ hai, chuẩn bị con đường ân sủng”.

        Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy tiếp tục sứ mệnh của Gioan Tẩy giả là dọn đường cho Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị một môi trường có lợi cho việc sám hối. Chúng ta hãy sống đời sống Kitô hữu của mình với sự dâng hiến cá nhân để mọi người có thể được soi dẫn và khao khát Đức Kitô cách sâu xa. Bằng cách làm chứng cá nhân và sứ vụ của mình, chúng ta hãy đưa mọi người đến gần với Đức Kitô.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ và thử thách của việc dọn đường cho Chúa không ?

–        Trong Mùa Vọng này, tôi làm gì để vượt qua những trở ngại đối với ân sủng ?

–        Tôi phải làm gì để chuẩn bị con đường ân sủng ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

        Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa đến đã được các tiên tri báo trước. Gioan Tẩy giả đã chuẩn bị con đường cho Chúa đến. Xin giúp chúng con vượt qua những đối kháng với ân sủng. Xin dạy chúng con chào đón việc Chúa vẫn đến trong Giáo Hội và trên thế giới. Xin dùng ân sủng Chúa biến đổi chúng con, và cũng như Gioan Tẩy giả, ước gì chúng con có thể truyền cảm hứng cho những người khác cam kết với Chúa, lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con mong đợi. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đến !

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến !”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Tôi cầu nguyện cho môn đệ Đức Kitô có sự can đảm và sức mạnh cần thiết, để dọn đường cho Chúa đến trong thế giới bị chia cắt ngày nay.

–        Bằng sự chính trực cá nhân của tôi và bằng các hành động công bình, bác ái đối với những người xung quanh tôi, tôi tạo ra một môi trường có lợi hơn cho ân sủng và sự sám hối.

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.