Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay, 11-3-2021 Lc 11, 14-23  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời chúng ta thu góp với Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay, 11-3-2021

Lc 11, 14-23

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài mời chúng ta thu góp với Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi”

          Tin Mừng (Lc 11, 14-23) cho chúng ta biết trên đường đi đến thập giá, Chúa Giêsu càng lúc càng gặp chống đối. Đám đông dân chúng vừa chứng kiến Chúa trừ một quỷ. Vài người trong số họ liền gán sức mạnh của Chúa cho Beelzebul, tướng của quỷ. Những người khác lại đòi thêm dấu lạ. Chúa Giêsu vặn lại đám đông hoài nghi (bằng cách cho họ biết) rằng Satan không ngu ngốc đến mức để cho xảy ra đấu đá nội bộ. Một sức mạnh bị phân chia thì sẽ tan vỡ. Nhưng Chúa Giêsu mạnh hơn Satan và quân đội của nó. Chúa xua đuổi ma quỷ bằng ngón tay của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ và chữa lành những phiền não của chúng ta nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Do đó, Chúa thách thức đám đông thu góp với Ngài.

          Liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra trong vũ trụ giữa thiện và ác, chúng ta cần vì điều thiện mà chiến đấu với Chúa Giêsu và (chiến đấu) bằng ngón tay của Thiên Chúa. Và liên quan đến giá trị của Nước Trời do Chúa Giêsu mang lại, chúng ta không thể trốn tránh các quyết định, không thể không cam kết dấn thân, không thể từ chối hy sinh hoặc chấp nhận rủi ro. Từ chối thu góp với Chúa Giêsu là về phe của quỷ Satan. Thật vậy, một lập trường không cam kết dấn thân là tự hủy hoại. Mùa Chay là thời gian để thu góp với Chúa Giêsu và làm mới sự cam kết cơ bản của chúng ta đối với Chúa. Nhưng quyết định cốt lõi của chúng ta chọn Đức Kitô đòi hỏi ta phải từ bỏ mình.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Đâu là đáp trả của tôi trước thách thức của Đức Kitô: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán ?”

–      Tôi có lắng nghe tiếng Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài không? Nguyên nhân sâu xa khiến tôi không vâng lời và hậu quả của nó là gì?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chúng con chống lại sự dữ. Nếu chúng con không thu góp với Chúa, chúng con sẽ bị tiêu diệt. Nếu chúng con chọn không cam kết với Chúa và né tránh đưa ra một lựa chọn cơ bản là chọn Chúa, thì chúng con sẽ trở nên thù địch với Chúa. Xin cho chúng con đứng chung hàng với Chúa để chúng con được sống. Chúa loại bỏ sự dữ nhờ “ngón tay của Thiên Chúa”. Hợp nhất với Chúa, chúng con chiến thắng. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa, đến muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán?”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cố gắng vượt qua các xu hướng tự hủy hoại và nghiện ngập.

–      Tôi tiếp tục đấu tranh chống lại cái ác đã được cấu trúc hóa trong xã hội hiện nay.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.