Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, 25-02-2021 Mt 7, 7-12 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cho ta thấy sức mạnh của việc cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, 25-02-2021

Mt 7, 7-12

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài cho ta thấy sức mạnh của việc cầu nguyện”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Ai xin thì nhận được”

           Mt 7, 7-8: Ba khuyến nghị của Chúa Giêsu về cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. Một người được xin. Câu trả lời tùy thuộc vào người được xin, cũng như vào sự nài nỉ của người xin. Việc tìm kiếm được thực hiện theo định hướng của một tiêu chí nào đó. Tiêu chí càng tốt, thì người ta càng có thể chắc chắn hơn về việc tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Việc gõ cửa được thực hiện với hy vọng rằng sẽ có ai đó ở phía bên kia cửa, ở trong nhà. Chúa Giêsu bổ sung lời khuyến nghị khi cho thấy sự chắc chắn sẽ được trả lời: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa, Ngài lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, Ngài để cho ta tìm thấy Ngài. Khi chúng ta gõ cửa nhà Thiên Chúa, Ngài sẽ mở cửa cho chúng ta.

           Mt 7, 9-11: Câu hỏi của Chúa Giêsu với dân chúng. “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?” Ở đây xuất hiện cách thức đơn giản và trực tiếp được Chúa Giêsu dùng để dạy dân chúng những điều Thiên Chúa dành cho dân chúng. Nói với các cha mẹ, Chúa Giêsu kết nối bản thân với trải nghiệm hàng ngày. Giữa các dòng của câu hỏi, người ta có thể đoán được câu trả lời khiến mọi người phải la lên: “Không!” Không ai cho đứa con xin bánh một hòn đá. Chẳng có ông bố bà mẹ nào lại cho nó con rắn khi nó xin cá. Và Chúa Giêsu rút ra kết luận: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, thì phương chi là Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” Chúa Giêsu gọi chúng ta là “những kẻ xấu” để nhấn mạnh sự chắc chắn của việc được Thiên Chúa lắng nghe khi chúng ta cầu xin Ngài điều gì đó. Và sở dĩ như vậy, là vì, nếu chúng ta, những người không phải là thánh, mà còn biết cho con cái mình những điều tốt đẹp, thì phương chi Cha trên trời còn cho biết bao nhiêu điều tốt đẹp! Sự so sánh này có mục đích là loại bỏ khỏi lòng chúng ta bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa với lòng tin cậy. Thiên Chúa sẽ lắng nghe! Luca cho biết thêm rằng Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần (Lc 11, 13).

           Mt 7, 12: Quy tắc vàng. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”. Đây là bản tóm tắt tất cả Cựu ước, Luật pháp và các Tiên tri; tóm tắt mọi điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, tóm tắt mọi lời dạy của Chúa Giêsu. Quy tắc vàng này không chỉ được tìm thấy trong lời dạy của Chúa Giêsu, mà còn được thấy, bằng cách này hay cách khác, trong tất cả các tôn giáo. Điều này tương ứng với cảm nghĩ sâu xa nhất và phổ quát hơn của con người.

           Mùa chay là thời gian để cầu nguyện trong tin tưởng. Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta lấy niềm tin và sự tín thác để đến gần Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta. Thiên Chúa Cha luôn sẵn sàng ban phúc lành Nước Trời cho những ai tìm kiếm Ngài. Vị Thầy thần linh dạy chúng ta tầm quan trọng và hiệu quả của việc cầu nguyện. Một người cha trần thế, dù bất toàn mấy chăng nữa, vẫn chăm lo cho con cái của mình. Người ấy sẽ không đưa ra một cái gì đó có hại để trả lời cho đứa con xin bánh và cá. Vậy thì Cha trên trời của chúng ta, nguồn mạch mọi sự tốt lành, sẽ càng cung cấp gấp biết bao nhiêu những gì tốt lành cho những ai cầu xin Ngài và tin tưởng vào Ngài!

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa: Tôi cầu nguyện và nói chuyện với Thiên Chúa như thế nào?

–      Tôi có kiên trì trong những gì tôi cầu xin, như bà góa trong Lc 18, 1-7 đã kiên trì, hay tôi bỏ cuộc sau khi không nhận được kết quả ngay lập tức? Tôi sẽ cầu nguyện kiên trì (và nài nỉ) trong nhiều năm, hoặc chỉ vài tháng, hoặc chỉ một tuần?

–      Làm thế nào để mong muốn của tôi phù hợp với những gì Thiên Chúa muốn cho tôi?

–      Tôi sống theo Quy tắc Vàng như thế nào?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện và khuyến khích chúng con lấy lòng tin cậy cầu nguyện với Cha trên trời. Chúng con cầu xin các phúc lành của nước Ngài. Chúng con tin rằng chúng con sẽ nhận được ân sủng dồi dào vì chúng con đã khiêm tốn cầu xin tình yêu của Ngài…; (rằng) chúng con sẽ tìm thấy niềm vui vì chúng con đã can đảm tìm kiếm ý muốn cứu độ của Ngài…; và (rằng) chúng con sẽ được vào thiên đàng vì chúng con đã nhẹ nhàng gõ cửa trái tim thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đồng hành với chúng con trong suốt Mùa Chay này, bằng sự khôn ngoan và ánh sáng dẫn đường của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi dâng một lời cầu nguyện khẩn xin cầu cho một người gặp khó khăn và đau khổ, và hoàn tất lời cầu nguyện này bằng một hành động vâng theo ý muốn cứu độ của Chúa Cha thương xót.

–      Khi thử thách và nghịch cảnh đến, tôi hướng về Chúa trong lời cầu nguyện tín thác và cầu xin sự can đảm để vượt qua chúng.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.