Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII-TN, 31-7-2023 Mt 13, 31-35  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nước của Ngài giống như chuyện hạt cải và nắm men”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần XVII-TN, 31-7-2023

Mt 13, 3135

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Nước của Ngài giống như chuyện hạt cải và nắm men”

1.LECTIO

“Hạt cải trở nên một cây lớn, và chim trời tới làm tổ trên cành nó”.

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 31 – 35), Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt cải mọc thành một cây to lớn “tiếp đón” chim trời để diễn tả sức mạnh tiềm ẩn của Nước Thiên Chúa. Hạt cải nhỏ xíu, với đặc tính năng động của nó, biểu thị Nước Thiên Chúa, có khởi đầu khiêm tốn nhưng được dành cho sự vĩ đại phổ quát.

Hơn nữa, Chúa Giêsu mô tả đặc tính biến đổi của Nước Thiên Chúa bằng cách sử dụng hình ảnh của nắm men được một người phụ nữ đem trộn vào với ba đấu bột, cho đến khi toàn khối bột dậy men. Nước Trời được ẩn giấu trong thế gian như men và sẽ biến đổi thế gian với sự mới mẻ triệt để.

Chúng ta là “men” trong thế gian, chuyển động và hoạt động như một sự lên men trong xã hội, vì lợi ích của Chúa Giêsu, Đấng củng cố sự làm chứng và hoạt động của chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi có đánh giá cao phép lạ của những khởi đầu nhỏ bé và sức mạnh biến đổi của Nước Thiên Chúa không ? Tôi có sẵn lòng trở thành một phần của phép lạ của Nước Trời không ?
Đâu là hạt giống của Nước Thiên Chúa mà tôi không biết, đã phát triển trong tôi và trong cộng đoàn của tôi ?
Tôi có thể tìm thấy những biểu tượng nào khác để chỉ hạt giống, bụi cây, chim trời, mối liên hệ của bụi cây với các loại cây khác, và (tìm thấy) ý nghĩa nào khác để chỉ ‘trú ngụ, nương náu’ ? Điều này dẫn tôi tới hiểu biết nào ?
Tôi có thể tìm thấy những biểu tượng nào khác để chỉ men và bột ? Việc sử dụng ‘3 đấu bột’ trong dụ ngôn có ý nghĩa gì ? Điều này dẫn tôi tới hiểu biết nào ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì vận mệnh lớn lao của Nước Chúa. Xin giúp chúng con đón nhận thách đố của sự khởi đầu là “hạt cải” của Nước Chúa. Xin giúp chúng con trở nên men biến đổi trong thế giới hôm nay, và nên dụng cụ của sự mới mẻ triệt để do sự cứu rỗi của Chúa mang lại. Xin ban cho chúng con ơn bám lấy Chúa luôn và trung thành với Thiên Chúa mến yêu của chúng con. Xin dạy chúng con khước từ việc sùng bái thần tượng dưới mọi hình thức. Chúng con yêu mến và tôn thờ Chúa ; chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng…, chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột

5.ACTIO
Tôi trả lời cho những thách đố của những khởi đầu nhỏ bé, và sử dụng các nguồn lực tôi có, dù bé nhỏ, để thúc đẩy công lý và hòa bình trong xã hội và cổ võ sự hòa hợp của các tạo vật.
Tôi làm mọi việc bình thường một cách không tầm thường.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.