Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI-TN, 13-02-2023 Mc 8, 11-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài từ chối cho họ một dấu lạ”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần VI-TN, 13-02-2023

Mc 8, 11-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài từ chối cho họ một dấu lạ

1.LECTIO

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ?

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 8, 11-13) nói về những người Pharisiêu xin Chúa Giêsu một “dấu lạ từ trời” để chứng minh rằng Chúa là Đấng Mêsia. Yêu cầu của họ muốn có một màn thể hiện công khai ngoạn mục là một yêu cầu được thúc đẩy bởi một động lực xấu. Họ muốn làm mất uy tín của Chúa Giêsu, là người vẫn bị họ coi là một kẻ lừa gạt. Tâm hồn của họ đã bị biến dạng với sự hoài nghi, và việc họ đòi hỏi một ‘dấu lạ, đã cho thấy sự đui mù cố ý của họ. Thật vậy, theo một câu ngạn ngữ có từ thế kỷ 16, thì ‘không ai đui mù như những người cố tình không muốn thấy’. Các việc làm thương xót của Chúa Giêsu nhằm ích lợi cho người bệnh và người đau khổ, người nghèo đói và người chán nản, đã không chạm được đến trái tim của họ. Họ không nhận ra những việc đó là những dấu hiệu của thời thiên sai. Những phép lạ chữa lành và hóa bánh ra nhiều đã không thể buộc họ phải yêu mến Chúa Giêsu, Đấng thở dài từ sâu thẳm trái tim mình. Một dấu lạ từ trời cho người không tin – dù ngoạn mục đến đâu – cũng vẫn là một hành động vô ích. Cho dấu lạ thì ích gì, nếu tâm hồn bị đui mù ? Do đó, Chúa Giêsu rời bỏ họ, lên thuyền và đi sang bờ bên kia.

Kịch bản thảm bại của những người Pharisiêu không tin và không thấy, mời gọi chúng ta hãy có lập trường ngược lại. Chính Chúa Giêsu là ‘dấu chỉ’ tối hậu về tình yêu cứu chuộc của Chúa Cha dành cho chúng ta. Chúng ta cần mở mắt tâm hồn ra để thấy, để yêu mến và để phục vụ Chúa Giêsu. Chúng ta cần nhạy bén và tiếp nhận những phép lạ đẹp đẽ mà Thiên Chúa tiếp tục thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

2.MEDITATIO
Trước sự lựa chọn giữa hai khả năng : tin nơi Chúa Giêsu hoặc xin một dấu lạ từ trời, người Pharisiêu muốn một dấu lạ từ trời. Họ không có khả năng tin vào Chúa Giêsu. Điều tương tự xảy ra với tôi. Tôi chọn cái gì ?
Men của người Pharisiêu đã ngăn cản các môn đệ nhận ra sự hiện diện của Nước Trời trong Chúa Giêsu. Có còn lại chút men nào của người Pharisiêu trong tôi không ?
Tôi có chậm đọc ra ‘dấu chỉ’ tình yêu Thiên Chúa vì tâm hồn tôi đui mù không ? Tôi cố gắng thế nào để mở rộng tầm mắt tâm hồn tôi trước ‘dấu chỉ’ ?
Tôi có xem những thử thách khác nhau xảy ra trong cuộc sống của tôi như những phương tiện giúp cho đức tin được trưởng thành không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con được tràn ngập những dấu chỉ tuyệt vời về tình yêu của Chúa Cha : bình minh tuyệt đẹp và hoàng hôn lộng lẫy, những bông hoa mùa xuân nở rộ, sự cần mẫn của một chú kiến đáng yêu, bàn tay nhân ái của những người chăm sóc người nghèo và người không nơi nương tựa… . Trên hết, chúng con được tràn ngập lời ca ngợi và cảm tạ dâng lên Chúa – dấu chỉ tối hậu về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa là dấu chỉ triệt để của tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được thực sự vui mừng trong Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ?

5.ACTIO
Tôi cố gắng đọc ra các dấu chỉ khác nhau về tình yêu của Thiên Chúa xung quanh tôi mỗi ngày và biết ơn về những dấu chỉ đó.
Bằng những hành động tử tế và lòng thương xót, tôi cố gắng trở thành một dấu chỉ sống động về tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa dành cho người nghèo và người túng thiếu trong xã hội ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.