Lời Chúa CHÚA NHẬT VI-TN_A, 12-02-2023 Mt 5, 17-37 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT VI-TN_A, 12-02-2023

Mt 5, 17-37

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa

1.LECTIO

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng…Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết

Việc cử hành Lời Chúa vào Chúa Nhật này nhằm giúp chúng ta theo đuổi ơn gọi Kitô hữu của mình là “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta cần mở lòng đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ơn khôn ngoan được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta trở nên điều chúng ta được kêu gọi trở nên, đó là – nên “muối” làm tăng thêm mùi vị và thách thức một thế giới vô vị, vô hiệu, và nên “ánh sáng” chiếu sáng và làm chứng cho sự thật, đặc biệt là giữa bóng tối của sự nghi ngờ và tuyệt vọng.

Sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa được bày tỏ hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô. Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Mt 5, 17-37) cho thấy rằng những đòi hỏi của Đấng là “sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể” là hết sức cấp bách, triệt để và có căn cứ. Harold Buetow nhận xét: “Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là sự khôn ngoan – không phải là phương thức nhất thời của thời trang, mà là sự thấu nhìn có tính đời đời… Không có gì là tự động trong việc trở thành một Kitô hữu đích thực. Việc này đòi phải đối mặt với những động cơ, mong muốn và ưu tiên bên trong của chúng ta, đồng thời phải giữ chúng theo tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu về tính trung thực và tình yêu thương”.

2.MEDITATIO  
Tôi có suy gẫm và để cho mình được sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa yêu thương của chúng ta chạm tới không ?
Tôi có can đảm và khiêm tốn để đối đầu với tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu về sự trung thực và tình yêu thương không ?
Tôi có mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng bày tỏ cho chúng ta biết chiều sâu của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được bày tỏ cách triệt để nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá không ?
3.ORATIO  

Lạy Thiên Chúa mến yêu, chúng con tôn thờ tình yêu vô hạn và sự khôn ngoan vô cùng của Chúa. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và được tôn vinh để bày tỏ sự trọn vẹn của tình yêu cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con can đảm đáp lại tình yêu đó. Xin giúp chúng con nắm lấy tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu về sự trung thực và sự liêm chính. Xin dạy chúng con cởi mở với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng soi dẫn chúng con đón nhận sự điên rồ của thập giá và phân định trong đó có sự khôn ngoan cứu độ. Chúng con ca ngợi và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng…Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết

5.ACTIO  

Bằng những lựa chọn hàng ngày của tôi để làm điều tốt cho những người xung quanh tôi, tôi làm cho thế giới hiện đại trải nghiệm lòng nhân từ của sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.