Lời Chúa Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 18-4-2022 Mt 28, 8-15  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Chúng ta là những nhân chứng của Ngài”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 184-2022

Mt 28, 8-15

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Chúng ta là những nhân chứng của Ngài

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó

Tin Mừng hôm nay (Mt 28, 8-15) trình bày những hình ảnh tương phản : một bên là các phụ nữ trung tín với tư cách là sứ giả Tin mừng Chúa Phục Sinh, còn bên kia là các trưởng tế cùng với những tên lính thâm hiểm tự biến mình thành những kẻ tung tin giả rằng tử thi Chúa Giêsu đã bị các môn đệ của Ngài đánh cắp. Maria Mađalêna và Maria khác, nhận được Tin Mừng từ một thiên thần, đã vội vã rời khỏi ngôi mộ để đi kể lại cho các môn đệ của Chúa biết. Chúa Phục Sinh gặp họ trên đường họ đi. Chúa chỉ thị cho những phụ nữ đang run sợ nhưng vui mừng này, đi nói với các anh em của Chúa rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nơi Chúa bị từ chối, và đi đến Galilê, nơi mặc khải. Ở đó họ sẽ thấy Ngài.

Khi đắm mình trong niềm vui và vinh quang của biến cố cứu độ của Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, chúng ta cảm thấy mình được mời gọi trở thành nhân chứng về sự Phục Sinh. Cũng giống như Maria Mađalêna và Maria khác, “Tông đồ của các Tông đồ”, chúng ta cũng phải là những sứ giả của sự sống và hy vọng. Chúng ta không được phép trở thành những kẻ tuyên truyền chết chóc và gian dối như các trưởng tế và các binh lính. Đúng hơn, chúng ta phải là những “tông đồ của sự phục sinh”, không chối bỏ phép lạ Phục sinh về chiến thắng của sự sống trên sự chết.

Thách đố của việc làm môn đệ Đức Kitô là để cho sức mạnh của sự Phục Sinh tỏa sáng trong chúng ta. Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô đã hoàn tất, nhưng kinh nghiệm vượt qua của chúng ta về cái chết và sự sống lại vẫn đang tiếp diễn và đang phát triển. Yếu tố ban cho chúng ta sức mạnh để đón nhận và công bố quyền năng của sự Phục Sinh là Thần Khí của Chúa Phục Sinh, Đấng đã xức dầu cho chúng ta trong cuộc đấu tranh chiến thắng chống lại vô vọng và tuyệt vọng.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có tin rằng nhờ biến cố vượt qua là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, tôi đã chết vì tội lỗi, nay được sống lại vào cuộc sống mới với Ngài và trong Ngài không ?
Tôi kinh nghiệm thế nào về sự sống lại trong đời tôi ? Sự Phục Sinh có biến đổi tôi theo cách nào không ?
Tôi có đón nhận đầy đủ ân sủng và trách nhiệm của mình với tư cách là nhân chứng Phục Sinh không ? Tôi có thể kín múc sức lực, sức mạnh và lòng can đảm ở đâu để làm chứng về sự Phục Sinh ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Cha về Lễ Phục Sinh tuyệt vời. Xin cho chúng con đã chết vì tội, được sống lại nhờ ân sủng của Cha. Giống như “những phụ nữ của sự phục sinh”, xin cho chúng con trở thành những dấu chỉ trong suốt về vinh quang của sự Phục Sinh, đặc biệt cho con người ngày nay đang khao khát sự sống và cái đẹp, ân sủng và sự chữa lành, hòa bình và niềm vui. Chúng con tôn thờ và yêu mến Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia!

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Các bà chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Bằng những hành động bác ái và phục vụ của mình, tôi loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh cho các người đau khổ ngày nay, những người đang khao khát sự ấm áp của Lễ Phục Sinh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.