Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV-TN, 23-9-2023 Lc 8, 4-15  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gieo hạt giống Lời Sự Sống”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XXIV-TN, 23-9-2023

Lc 8, 4-15

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gieo hạt giống Lời SSống

1.LECTIO

“Hạt rơi vào đất tốt : đó là kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 8, 4-15), chúng ta suy gẫm về dụ ngôn hạt giống. Dụ ngôn là một phép so sánh dùng những điều hữu hình của đời sống ai cũng biết, để giải thích những điều vô hình và chưa biết về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu có khả năng rất đặc biệt trong việc tìm ra những hình ảnh rất đơn giản để so sánh những điều về Thiên Chúa, với những điều của cuộc sống mà con người đã biết và trải qua trong cuộc đấu tranh hàng ngày để tồn tại. Điều này giả định trước hai việc : ở trong những điều về cuộc sống, và ở trong những điều về Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa. Chẳng hạn, người dân Galilê đều hiểu biết về hạt giống, đất đai, mưa, nắng, muối của hoa, mùa gặt, đánh cá, v.v … Bây giờ, chính xác có những điều đã biết, được Chúa Giêsu sử dụng trong các dụ ngôn để giải thích mầu nhiệm của Vương quốc. Người nông dân lắng nghe, nói: ‘Hạt giống trong đất, tôi biết điều này có nghĩa là gì. Chúa Giêsu nói rằng điều này có liên quan đến Nước Thiên Chúa. Điều này có thể là gì ? Có thể hình dung những cuộc trò chuyện dài với mọi người ! Dụ ngôn đi vào lòng người và thúc đẩy họ lắng nghe thiên nhiên và suy nghĩ về cuộc sống.

Kể xong dụ ngôn, Chúa Giêsu không giải thích, nhưng Ngài thường nói: “Ai có tai để nghe, hãy nghe”. Điều này có nghĩa là: Này: Anh em đã nghe và bây giờ hãy cố gắng hiểu!” Thỉnh thoảng, Chúa cũng giải thích cho các môn đệ: Mọi người thích cách dạy này, vì Chúa Giêsu tin vào khả năng cá nhân để khám phá ý nghĩa của các dụ ngôn. Đối với Chúa, kinh nghiệm mà mọi người có được về cuộc sống là một phương tiện để khám phá sự hiện diện của mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc sống của họ và can đảm không nản lòng trên đường đi.

2.MEDITATIO
Với sự hăng hái và khiêm hạ, tôi có cố gắng trở thành mảnh đất mầu mỡ, làm cho hạt giống Nước Trời lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào để chia sẻ cho những ai khao khát phúc lành của Thiên Chúa không ?
Khi không nhạy bén với ân sủng ; khô khan, nguội lạnh với việc đạo đức, tôi phải làm gì để vượt qua sự kháng cự thiêng liêng và khó khăn này ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, xin cho giọt sương dịu dàng của ân sủng Chúa rơi trên mảnh đất khô cằn của tâm hồn chúng con, làm cho nó mềm ra và sinh hoa kết trái. Xin cho hạt giống Lời hằng sống của Chúa lớn lên trong lòng chúng con và mang lại một mùa bội thu. Chúng con tin vào sự sống lại của thân xác. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành thân thể vinh hiển của Chúa và xin làm cho chúng con được chia sẻ niềm vui của sự sống đời đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho hạt giống Nước Trời tìm được đất màu mỡ nuôi dưỡng nó, làm cho nó lớn lên và kết trái.
Tôi cầu nguyện cho các môn đệ-tông đồ Kitô hữu, đang gieo rắc hạt giống Lời Chúa trong lĩnh vực con người quan tâm và làm việc ngày nay, để họ được củng cố trong nỗ lực của mình.
Tôi cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi của tôi, cho họ được chia sẻ hoàn toàn vinh quang phục sinh của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.