Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI-TN, 02-9-2023 Mt 25, 14-30 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta là những tôi tớ mạnh dạn của Ngài”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XXI-TN, 02-9-2023

Mt 25, 14-30

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài muốn chúng ta là những tôi tớ mạnh dạn của Ngài

1.LECTIO

Được giao ít mà anh đã trung thành… Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 25, 14-30), Chúa Giêsu kể câu chuyện về người chủ giao phó nhiều khoản tiền khác nhau cho ba người đầy tớ trước khi ông lên đường đi xa. Từ ngữ Hy Lạp mô tả những số tiền này là “yến bạc”. Hai người đầy tớ đầu tư “yến bạc”của họ và đã làm tăng gấp đôi số bạc ; người còn lại thì đào một cái hố dưới đất và chôn cất “yến bạc” mà ông chủ giao cho mình. Ông chủ trở về và yêu cầu tính sổ. Điểm mấu chốt của câu chuyện không phải là sự không chắc chắn về thời điểm lần đến cuối cùng của Chúa, mà là việc tính sổ chắc chắn sẽ xảy ra và trách nhiệm được mong đợi của chúng ta.

Dụ ngôn về những “yến bạc” cho thấy các ân huệ và ân sủng mà mỗi người đã nhận từ Chúa, đồng thời định hướng về những việc cần thực hiện để làm cho Nước Trời đến. Dụ ngôn dạy ta đừng tự mãn và lười biếng, nhưng phải siêng năng và mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Thiên Chúa muốn chúng ta tham gia một cách sáng tạo vào công việc của Nước Trời. Chúng ta cần trở thành những đầy tớ can đảm và đáng tin cậy trong thời gian chờ đợi Ông Chủ là Chúa Giêsu trở lại.

2.MEDITATIO
Trong thời gian canh thức chờ Chúa đến vào thời kỳ cuối cùng này, tôi có phải là người đầy tớ dũng cảm, dám nghĩ, dám làm của Ngài không ?
Tôi có cố gắng làm cho những tài năng tôi đã nhận được, sinh hoa kết trái dồi dào để làm vinh danh Chúa và sinh ích cho Hội Thánh không ?
Phải chăng tôi đã thất bại trong việc phát huy hết tài năng và ân điển mà Chúa đã ban cho tôi ?
Trong cộng đoàn của chúng ta, chúng ta có cố gắng tìm biết và quý trọng những ân huệ của mỗi người không ? Cộng đoàn của chúng ta có phải là nơi mà mọi người có thể biết đến tài năng của mình và làm cho người khác có thể dùng đến những tài năng đó không ? Đôi khi, những ân huệ của người nào đó sinh ra sự ghen tị và cạnh tranh ở những người khác. Chúng ta phản ứng thế nào?
3.ORATIO

Lạy Thiên Chúa mến yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã làm cho chúng con giàu có với nhiều tài năng. Xin giúp chúng con dũng cảm, dám nghĩ, dám làm và sáng tạo trong việc sử dụng các tài năng đó, vì vinh quang của Chúa và vì lợi ích của nước Chúa. Xin giúp chúng con phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu Kitô. Trong Ngài, Chúa đã chọn chúng con – là những kẻ thấp kém và hèn mọn – cho mục đích cứu độ của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !

5.ACTIO
Liệt kê năm tài năng tôi đã nhận được từ Chúa, và đã sử dụng hoàn toàn để phục vụ Giáo Hội, nhằm làm ích cho cộng đoàn. Tôi cảm ơn Chúa về tất cả những ân huệ đã nhận được.
Liệt kê năm tài năng mà tôi đã không sử dụng một cách khôn ngoan vì lợi ích của mọi người. Tôi cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa cho việc tôi không đầu tư chúng cách đầy đủ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.