Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI-TN, 18-02-2023 Mc 9, 2-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến đổi hình dạng trong vinh quang”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần VI-TN, 1802-2023

Mc 9, 2-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến đổi hình dạng trong vinh quang

1.LECTIO

Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mắt các ông

Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 9, 2-13), chúng ta nghe thấy một lời thừa nhận tương tự trong giọng nói uy quyền phát ra từ đám mây. Đó là tiếng của Cha trên trời xác nhận thần thiêng : “Đây là Con Ta yêu dấu…” Lời xác nhận này lặp lại lời thừa nhận của Chúa Cha khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (x. Mc 1, 9-11). Trong sự biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu, chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về sự hoàn tất cách vinh quang, cuộc hành trình vượt qua của Đức Kitô và định mệnh cao cả của sự Ngài trung thành với giao ước, là hoàn toàn phục vụ ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, những lời từ đám mây, “Đây là Con Ta yêu dấu,” đã có được đầy đủ ý nghĩa của chúng do việc Chúa Giêsu vui lòng chịu hy sinh và do sự Chúa Cha sẵn sàng “không dung tha Con mình” (x. Rm 8, 32).

Thật vậy, Chúa Giêsu, Người Con yêu dấu, là bí tích nguyên thủy. Ngài là dấu chỉ về sự trung thành với giao ước của Chúa Cha để cứu độ chúng ta. Ngài là sự hiện diện của tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Cha dành cho chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, Đấng Cứu Độ chúng ta, Đấng quý giá nhất của Ngài (x. Ga 3, 16). Thật vậy, Thiên Chúa đã không từ chối Con của Ngài để chúng ta được cứu độ. Khía cạnh hy sinh trong tình yêu của Chúa Cha và sự vâng phục của Người Con yêu dấu là nguyên nhân ơn cứu độ của chúng ta. Đây là một sự thực gây sững sờ đến nỗi, cùng với Thánh Phaolô, chúng ta có thể thốt lên: “Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?”.

2.MEDITATIO
Sự biến hình diễn ra như thế nào và phản ứng của các môn đệ trước trải nghiệm này là gì ?
Tại sao bản văn trình bày Chúa Giêsu với y phục rực rỡ khi Ngài nói chuyện với Môsê và Êlia ? Đối với Chúa Giêsu, Môsê và Êlia là ai ? Họ là ai đối với các môn đệ ?
Thông điệp của tiếng nói từ trời vọng xuống đối với Chúa Giêsu là gì ? Và đâu là thông điệp cho các môn đệ ?
Tôi có tin rằng Chúa Giêsu, được mặc khải trong vinh quang biến hình đổi dạng của Ngài, là dấu chỉ đầu tiên về tình yêu của Thiên Chúa và sự trung thành trong giao ước của Ngài để cứu độ tôi không ? Tôi có để cho mình được biến đổi bởi ân huệ tuyệt vời này không ? Tôi làm thế nào để góp phần vào việc chữa lành và biến đổi xã hội bị tổn thương của chúng ta ngày nay ?
Ngày nay, tôi có thể định hình cuộc sống cá nhân và gia đình cũng như cuộc sống của cộng đồng trong khu vực của tôi như thế nào ?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu và thương xót, Cha đã cho chúng con được làm con cái của Cha trong Người Con yêu dấu của Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là dấu chỉ đầu tiên về tình yêu giao ước của Cha dành cho chúng con. Xin Cha biến đổi chúng con ; xin định hình chúng con ; xin làm cho chúng con nên giống Chúa Kitô. Xin lắng nghe những lời cầu xin khiêm tốn của chúng con và ban cho chúng con ân sủng mà chúng con cần để chúng con đương đầu với những thách thức của việc làm những đứa con yêu quý của Cha trong thế giới ngày nay đang cần được chữa lành. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông

5.ACTIO
Tôi làm điều gì đó cho giới trẻ, nhất là những người bị từ chối nhiều nhất, để họ có thể cảm nghiệm được tình yêu biến đổi của Thiên Chúa qua Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.
Tôi quyết luôn sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa để trải nghiệm việc được biến hình, nơi tâm hồn tôi sẽ trở nên xinh đẹp và tỏa sáng như khuôn mặt của Chúa Giêsu.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.